ข่าว

รวบรวมข่าวสาร ข้อมูล นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางด้าน Fintech และ InsureTech ที่น่าสนใจ รวมไปถึงอีเว้นท์ต่าง ๆ ที่จะทำให้คุณไม่ตกยุค และก้าวไปกับความรู้ด้านการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ

สรุป มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า จากผลกระทบโควิด-19

สรุป มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า จากผลกระทบโควิด-19

ผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้รัฐบาลได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชน อย่างเช่น มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งในส่วนของครัวเรือนและภาคธุรกิจ ดังนั้น Masii เลยสรุป มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า จากผลกระทบโควิด-19 แบบสั้น ๆ เข้าใจง่าย ซึ่งจะมีรายละเอียดอะไรบ้าง ตามไปเช็กข้อมูลกันได้เลย  สรุป มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า จากผลกระทบโควิด-19  ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เปิดให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า กันแล้ว ลดค่าไฟฟ้า ลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 3 สำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน รวมระยะเวลา 3 เดือน ขยายระยะเวลาชำระค่าไฟฟ้า โรงแรม และกิจการให้เช่าอาศัย ได้ขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าถึง 6 เดือนโดยครอบคลุมค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน...
เจ็บป่วยฉุกเฉิน ในช่วงเวลาเคอร์ฟิว ต้องทำอย่างไร 

เจ็บป่วยฉุกเฉิน ในช่วงเวลาเคอร์ฟิว ต้องทำอย่างไร 

เมื่อรัฐบาลออกมาตรการเคอร์ฟิว ห้ามประชาชนออกนอกบ้าน ระหว่างเวลา 22.00 - 04.00 น. หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 2 ปี ปรับ 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ถ้าในช่วงเวลาเคอร์ฟิว สมาชิกในครอบครัวหรือตัวเราเอง เกิดเจ็บป่วยฉุกเฉิน จะต้องทำอย่างไร สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลได้ไหม ใครมีข้อสงสัย Masii มีคำตอบมาฝาก  เจ็บป่วยฉุกเฉิน ในช่วงเวลาเคอร์ฟิว ต้องทำอย่างไร  ใครบ้างได้รับการยกเว้นเดินทางออกนอกบ้าน ในช่วงเวลาเคอร์ฟิว 1.การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ของทางราชการ หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร หรือพลเรือนซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอื่น 2.การสาธารณสุข ได้แก่ ผู้ป่วย...
มาตรการ ใช้ไฟฟรี ขยายเวลาจ่ายค่าไฟฟ้า สำหรับบ้านอยู่อาศัย 

มาตรการ ใช้ไฟฟรี ขยายเวลาจ่ายค่าไฟฟ้า สำหรับบ้านอยู่อาศัย 

ขยายเวลาจ่ายค่าไฟฟ้า และใช้ไฟฟรี สำหรับบ้านอยู่อาศัย อีกหนึ่งมาตรการดี ๆ จากทางภาครัฐ เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ซึ่งจะมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง  Masii มีรายละเอียดมาฝาก มาตรการ ใช้ไฟฟรี ขยายเวลาจ่ายค่าไฟ สำหรับบ้านอยู่อาศัย  บ้านอยู่อาศัย มิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ ใช้ไฟฟรี 3 เดือน มาตรการค่าไฟฟ้าฟรี สำหรับกับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท บ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ (ประเภทที่ 1.1 ของการไฟฟ้านครหลวง และประเภทที่ 1.1.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) จาก 50 หน่วยต่อเดือน เป็น...
พักชำระหนี้ ธ.ก.ส. เวลา 3 เดือน ช่วยเหลือลูกหนี้ช่วงโควิด-19

พักชำระหนี้ ธ.ก.ส. เวลา 3 เดือน ช่วยเหลือลูกหนี้ช่วงโควิด-19

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนึ้ในวิกฤตโควิด-19 ด้วยการ พักชําระหนี้ ธ.ก.ส. ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 สําหรับลูกค้าสินเชื่อที่มีงวดชําระเป็นรายเดือน และมีสถานะเป็นหนี้ปกติหรือค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563)  พักชําระหนี้ ธ.ก.ส. เวลา 3 เดือน ช่วยเหลือลูกหนี้ช่วงโควิด-19 ใครสามารถ พักชำระหนี้ ธ.ก.ส. ได้บ้าง  เกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการ(นิติบุคคล) กลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชุน...
จุดเด่นและเงื่อนไข สินเชื่อธนาคารออมสิน ปล่อยกู้สู้โควิด-19

จุดเด่นและเงื่อนไข สินเชื่อธนาคารออมสิน ปล่อยกู้สู้โควิด-19

ธนาคารออมสิน เตรียมปล่อยสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิฤกตโควิด-19 ซึ่งจะเปิดให้ ลงทะเบียนขอสินเชื่อ ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยแบ่งสินเชื่อออกเป็น 2 กลุ่ม คือ สินเชื่อฉุกเฉินสําหรับผู้มีอาชีพอิสระ และสินเชื่อพิเศษสําหรับผู้มีรายได้ประจํา ซึ่งสินเชื่อทั้ง 2 แบบนี้ จะมีจุดเด่นอย่างไร และใครบ้างจะไ้ด้รับสิทธิ์ ​Masii มีรายละเอียดมาฝากจ้า  จุดเด่นและเงื่อนไข สินเชื่อธนาคารออมสิน ปล่อยกู้สู้โควิด-19 จุดเด่นของสินเชื่อฉุกเฉินสําหรับผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.10%...
ขั้นตอนลงทะเบียน กู้เงิน ธ.ก.ส. สำหรับเกษตรกร  

ขั้นตอนลงทะเบียน กู้เงิน ธ.ก.ส. สำหรับเกษตรกร  

ชาร์จแบตมือถือรอได้เลย เพราะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จะเปิดให้ลงทะเบียนกู้เงิน ผ่านทาง ​LINE BAAC Family เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมีวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท พร้อมอัตราดอกเบี้ย 0.1% หรือ 10 บาทต่อเดือน อีกทั้งไม่ต้องใช้หลักประกัน ซึ่งขั้นตอนการ ลงทะเบียนกู้เงิน ธ.ก.ส. ต้องกรอกรายละเอียด และใช้หลักฐานอะไรบ้าง ตาม Masii ไปดูกันเลย  ขั้นตอน ลงทะเบียนกู้เงิน ธ.ก.ส. สำหรับเกษตรกร   ขั้นตอนง่าย ๆ ลงทะเบียนกู้เงิน ธ.ก.ส. ทำตามได้เลย ...
8 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ กยศ

8 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ กยศ

ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าที่ทำให้หลายคนเกิดวิกฤติทางการเงินนั้น ทั้งหลายหน่วยงานและธนาคารได้ออกมาตรการต่างๆเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตินี้ และแน่นอน สำหรับลูกหนี้กยศ. หรือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ก็เช่นเดียวกัน เราไปกันครับว่าสำหรับผู้ที่กู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะมีมาตรการอะไรเยียวยากันบ้าง 8 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ กยศ ลดเบี้ยปรับจาก 7.5% เหลือ 0.5% กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ลดเบี้ยปรับจาก 7.5% เหลือ 0.5% กองทุนจะปรับลดเบี้ยปรับให้กับผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระเงินกู้ยืมเป็นการชั่วคราว จากอัตรา 7.5% ต่อปี เป็นอัตรา 0.5% ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2563 ลดจำนวนหักเงินเดือนเหลือ 10 บาท/คน/เดือน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา...
ลดส่งเงิน ประกันสังคม เหลือเดือนละ 86 บาท สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39

ผู้ประกันตนมาตรา 39 ส่งเงินประกันสังคม เหลือเดือนละ 86 บาท

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบให้หลายธุรกิจต้องปิดตัว หรือหยุดกิจการชั่วคราว รวมถึงลูกจ้างต้องตกงาน หรือ ว่างงาน ซึ่งทาง ประกันสังคม ก็มีมาตรการช่วยเหลือลูกจ้าง และนายจ้างที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ เช่น ปรับลดเงินสมทบ และขยายเวลาการส่งเงินสมทบ ประกันสังคม ออกไปอีก 3 เดือน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย  ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 ซึ่งส่งเงินสมทบเอง ทางประกันสังคมก็มีมาตรการให้ความช่วยเหลือเช่นกัน แต่มีจะรายละเอียดอย่างไรตาม Masii ไปดูกันเลย  ลดส่งเงิน ประกันสังคม เหลือเดือนละ 86 บาท สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 ข่าวดี! ผู้ประกันตนมาตรา 39 จ่ายเงินสมทบ ประกันสังคม...
มาตรการ พักชำระหนี้บ้าน 7 ธนาคาร ไม่ต้องจ่าย สูงสุด 6 เดือน

มาตรการ พักชำระหนี้บ้าน 7 ธนาคาร ไม่ต้องจ่าย สูงสุด 6 เดือน

สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ยังสร้างความกังวลใจให้แก่ประชาชน รวมไปถึงเศรษฐกิจชะลอตัว และลูกหนี้ของธนาคารต่าง ๆ ที่มีหนี้บ้าน และได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์นี้ จนทำให้ขาดสภาพคล่องทางด้านการเงิน วันนี้ masii จึงได้รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับ มาตรการพักชำระหนี้บ้านของธนาคารทั้ง 7 แห่ง แบบไม่ต้องจ่าย นานสูงสุด 6 เดือน มาฝากกัน ไปอ่านกันเลยค่ะ มาตรการ พักชำระหนี้บ้าน 7 ธนาคาร ไม่ต้องจ่าย สูงสุด 6 เดือน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ใครที่มีหนี้บ้านกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ฟังทางนี้เลย ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โดยลูกค้าสินเชื่อบ้านสามารถยื่นคำขอได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563...
วิธีลงทะเบียน ขยายอายุตั๋วจำนำ แบบไม่คิดดอกเบี้ย สู้ภัยโควิด-19

วิธีลงทะเบียน ขยายอายุตั๋วจำนำ แบบไม่คิดดอกเบี้ย สู้ภัยโควิด-19

สำนักงานธนานุเคราะห์ หรือโรงรับจำนำ กรุงเทพฯ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยการขยายเวลาของตั๋วจำนำ เป็นเวลา 4 เดือน 120 วัน (จากเดิม 4 เดือน 30 วัน) พร้อมไม่คิดดอกเบี้ยในส่วนที่ขยายเวลา ดังนั้น Masii เลยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนรับสิทธิ มากันฝาก ตามไปดูกันได้เลย วิธีลงทะเบียน ขยายอายุ ตั๋วจำนำ แบบไม่คิดดอกเบี้ย  1.เข้าเว็บไซต์ สำนักงานธนานุเคราะห์ หรือ คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิขยายอายุ ตั๋วจำนำ แบบไม่คิดดอกเบี้ย  กรอกข้อมูลต่างให้ครบถ้วน ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน...