โควิด-19 ทำพิษ! ผ่อนรถไม่ไหว มีที่ไหนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบบ้าง

โควิดทำพิษ! ผ่อนรถไม่ไหว มีที่ไหนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบบ้าง
โควิดทำพิษ! ผ่อนรถไม่ไหว มีที่ไหนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบบ้าง
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

โควิด-19 กลับมาอีกแล้ว แถมรอบนี้ยังมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงขึ้นทุกวันๆ หนำซ้ำบางคนอาจได้รับผลกระทบต่อรายได้จากสถานการณ์ดังกล่าว ขาดสภาพคล่องทางการเงินในการใช้จ่ายหรือชำระหนี้สินในแต่ละเดือน วันนี้ masii เลยได้รวบรวมมาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ ของธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ที่ได้ออกมาช่วยเหลือเยียวยาผู้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ไปดูกันเลยว่ามีที่ใดบ้าง

โควิด-19 ทำพิษ! ผ่อนรถไม่ไหว มีที่ไหนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบบ้าง

โควิดทำพิษ! ผ่อนรถไม่ไหว มีที่ไหนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบบ้าง

โควิด-19 ยังคงอยู่กับเรามาอีกหนึ่งปี ส่งผลกระทบให้แก่คนไทยเป็นอย่างมาก ทั้งเรื่องของสุขภาพ ไปจนถึงเรื่อง เศรษฐกิจ สภาพคล่องทางการเงิน หลายคนไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามเวลา ทางธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งจึงได้มีมาตรการออกมาเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ สำหรับผู้ที่ขอสินเชื่อรถยนต์ และ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ โดยมีธนาคารดังต่อไปนี้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

มาตรการให้ความช่วยเหลือของธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีด้วยกันสองมาตรการ ได้แก่

 1. มาตรการช่วยเหลือโดยลดค่างวดผ่อนชำระสูงสุด 30% ของค่างวดเดิม หรือ
 2. มาตรการพักชำระค่างวดทั้ง เงินต้นและดอกเบี้ย สูงสุด 3 เดือน

เฉพาะ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ในพื้นที่ที่รัฐบาลประกาศเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด

 • สินเชื่อเช่าซื้อ พักชำระ ค่างวดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย
 • สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ พักชำระ เฉพาะเงินต้น

คุณสมบัติเบื้องต้นของลูกค้า

 1. เป็นลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อกับ กรุงศรี ออโต้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2564
 2. ไม่เป็นสินเชื่อที่ค้างชำระเกิน90 วัน ณ วันที่เข้าร่วมมาตรการ
 3. ไม่เป็นสินเชื่อที่อยู่ในขบวนการทางกฎหมาย ณ วันที่เข้าร่วมมาตรการ

ผู้สนใจสามารถดำเนินการยื่นขอรับความช่วยเหลือภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2740-7400 กด 3 หรือ 5

โควิดทำพิษ! ผ่อนรถไม่ไหว มีที่ไหนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบบ้าง


ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด

ทางธนาคาร  ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด ก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าซื้อ ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 โดยมี 2 ทางเลือกดังนี้

ทางเลือกที่ 1 : ลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้

 • การลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้ หมายถึง การแบ่งเบาภาระของผู้เช่าซื้อ โดยการปรับเงื่อนไขการชำระค่างวด ด้วยการลดค่างวด และขยายระยะเวลาการชำระออกไป โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของบริษัท หรือเรียกอีกชื่อว่า การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 • ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาจะขยายออกไป ตามจำนวนงวดที่ขอขยายบวกกับระยะเวลาผ่อนชำระคงเหลือเดิม
 • ภาระการผ่อนชำระต่อเดือนลดลง
 • ผู้เช่าซื้อเข้าร่วมโครงการลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้จะต้องชำระเงินค่างวดใหม่ 1 งวด พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มค้างชำระ (ถ้ามี)
 • เบี้ยปรับและดอกเบี้ยเช่าซื้อค้างชำระก่อนเข้าร่วมโครงการลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้ สามารถชำระได้ในงวดสุดท้าย

ทางเลือกที่ 2 : พักชำระหนี้

 • การพักชำระหนี้ หมายถึง การพักชำระค่างวดเช่าซื้อเป็นเวลา 3 เดือน เนื่องจากไม่ได้ทำงาน หรือปิดกิจการ
 • เมื่อสื้นสุดระยะเวลาการพักชำระ ผู้เช่าซื้อต้องชำระค่างวดเช่าซื้อตามปกติตามสัญญา
 • ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา จะขยายออกไปตามระยะเวลาการพักชำระ
 • ดอกเบี้ยในช่วงพักชำระหนี้ = เงินต้นคงเหลือ ณ วันพักชำระ
  x อัตราดอกเบี้ยแท้จริง EIR (ตามหน้าสัญญาเช่าซื้อ)
  x จำนวนเดือนที่พักชำระ
  โดยผู้เช่าซื้อสามารถชำระได้ในงวดสุดท้าย

ผู้สนใจสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.cimbthaiauto.com/c19-phase2-landing.php

โควิดทำพิษ! ผ่อนรถไม่ไหว มีที่ไหนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบบ้าง


ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าจากผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งส่งผลต่อสภาพคล่องแก่ลูกค้า โดยได้ขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือระยะ 3 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจให้กับลูกค้าจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 โดยมีมาตรการสำหรับสินเชื่อรถยนต์ดังนี้

 • ลูกค้าสามารถพักชำระค่างวด 3 เดือน
 • ปรับลดอัตราผ่อน และขยายระยะเวลาผ่อน

สำหรับลูกค้าที่มีความสนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยแจ้งความประสงค์ผ่าน แอปพลิเคชั่น SCB EASY (เฉพาะลูกค้าบุคคล) หรือ ผ่านระบบอัตโนมัติ SCB Call Center โทร. 0 2777 7777


ธนาคารทิสโก้

ทางด้านธนาคารทิสโก้ก็มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยแบ่งประเภทเป็น สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ และ สินชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ดังนี้

สินเชื่อเงินกู้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ

 • ลดค่างวด 30% ของค่างวดเดิม โดยขยายเวลาการผ่อนชำระ และอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

 • พักชำระค่างวด 3 งวด หรือ
 • ปรับลดค่างวด โดยขยายเวลาการผ่อนชำระ

การพิจารณาให้ความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าแต่ละรายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะพิจารณาจากผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ และนำเสนอแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสมต่อความสามารถในการชำระหนี้ และความเสี่ยงของลูกค้า  หากลูกค้าประสบปัญหาในการชำระหนี้ควรเร่งดำเนินการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ พร้อมให้ข้อมูลที่ครบถ้วน รวมถึงเอกสารประกอบที่จำเป็นให้แก่ธนาคาร เพื่อประเมินผลกระทบ ความสามารถในการผ่อนชำระ และทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ต่อไป

เงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ

 • เป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 มีสินเชื่อกับธนาคารและต้องมีสถานะไม่ค้างชำระ/ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยไม่เกินกว่า 90 วัน
 • ลงทะเบียนเพื่อขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.tisco.co.th/th/fi-support-2.html

โควิดทำพิษ! ผ่อนรถไม่ไหว มีที่ไหนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบบ้าง


โตโยต้า ลีสซิ่ง

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าโตโยต้า ลีสซิ่ง ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัส COVID-19 มีด้วยกัน 2 ทางเลือกดังนี้

ทางเลือกที่ 1 พักชำระหนี้ 3 งวด*

สามารถเลื่อนการชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 3 งวด โดยมีค่าดำเนินการ โดยลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ ณ วันเริ่มต้นพักชำระหนี้ ตลอดจนถึงวันปิดสัญญา

ทางเลือกที่ 2 ปรับโครงสร้างหนี้*

คือ การลดค่างวด โดยขยายเวลาชำระหนี้ โดยค่างวดที่ลดลงขึ้นอยู่กับจำนวนงวดที่ได้มีการขยายออกไปจากเดิม ซึ่งคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยใหม่

เงื่อนไข

1. สำหรับลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อมาตรฐาน ที่ผ่อนมาแล้ว 1 งวดขึ้นไป และค้างชำระไม่เกิน 60 วัน (2 งวด) ณ วันที่ลงทะเบียน (ไม่รวมกลุ่มลูกค้าประเภทโปรแกรมสินเชื่อเช่าซื้อสบายดี  สินเชื่อเช่าซื้อสมปองและสมใจ สินเชื่อเช่าซื้อรายใหญ่​ สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกฮีโน่ และบริการเช่ารถระยะยาว KINTO)

 1. การปรับโครงสร้างหนี้จะขยายงวดการชำระตลอดอายุสัญญาเช่าซื้อรวมได้สูงสุดไม่เกิน 120 เดือน

สามารถลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชัน TLT Simply ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564
คลิก https://tltsimply.page.link/tltsimply

โควิดทำพิษ! ผ่อนรถไม่ไหว มีที่ไหนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบบ้าง


ฮอนด้า ลีสซิ่ง

ทางฮอนด้าลีสซิ่งก็มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระลอกใหม่ (สำหรับลูกค้าที่ผ่อนไม่น้อยกว่า 6 เดือน และค้างชำระไม่เกิน 60 วัน รวมทั้งยังไม่เคยทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับบริษัทฯมาก่อน)
มีให้เลือก 2 แบบได้แก่

ทางเลือกที่ 1 : ลดค่างวด ขยายเวลาชำระหนี้

ค่างวดที่ลดลงนั้น ขึ้นอยู่กับจำนวนงวดที่ได้มีการขยายออกไปจากเดิม ซึ่งคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยใหม่ โดยไม่มีการคิดค่าดำเนินการ

ทางเลือกที่ 2 : พักชำระค่างวดสูงสุดไม่เกิน 3 เดือน

โดยสามารถขอเลื่อนการชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 3 งวด โดยมีค่าดำเนินการงวดละ 1,000 บาท

สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ โดยลงทะเบียนยื่นคำขอผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ในเว็บไซต์ https://covid19.hondaleasing.co.th ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564

โควิดทำพิษ! ผ่อนรถไม่ไหว มีที่ไหนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบบ้าง

และนี่ก็คือมาตรการช่วยเหลือของแต่ละธนาคารและสถาบันการเงินที่มาสินำมาฝากกัน หากใครที่ผ่อนค่างวดรถ หรือสินเชื่อรถยนต์ จากธนาคารดังกล่าว และต้องการพักชำระหนี้ ก็สามารถติดต่อดำเนินการได้เลย และอย่าลืมดูแลตัวเอง สวมหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือให้สะอาด หลีกเลี่ยงการไปพื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่แออัด

สนใจสมัครประกันโควิด-19

regis-but
สนใจสมัคร

หากต้องการเพิ่มความอุ่นใจ สามารถทำประกันโควิด-19 กับ masii ได้ง่ายๆ เพียง คลิกที่นี่ หรือโทร 02 710 3100 หรือแอดไลน์ @hellomasii เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประกันโควิด-19 ประกันรถยนต์ ประกันภัยโดรน และประกันสุขภาพประเภทต่างๆ

Please become Masii Fan
Facebook: www.facebook.com/MasiiThailand
Website: www.masii.co.th
Line : @masii
Tel: 02 710 3100
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCV-5rpO5ZqAGfgLdKqzKGFw
Instagram: www.instagram.com/masii_thailand
Twitter: twitter.com/MasiiGroup 
#บัตรเครดิต #สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ #ทำบัตรเครดิต #บัตรเครดิตใบแรก
#สินเชื่อส่วนบุคคล #บัตรกดเงินสด
#สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ #กู้เงิน
#ประกันภัยโดรน #ประกันโดรน #ลงทะเบียนโดรน #ขึ้นทะเบียนโดรน #Dronethailand
#ประกันรถยนต์ #ประกันรถยนต์ชั้น1 #สมัครประกันรถยนต์ #ประกันรถที่คุ้มที่สุด
#masii #มาสิ #ครบง่ายสะดวก #เพื่อความสุขในชีวิตที่ดีกว่า
#ครบง่ายสะดวกเพื่อความสุขในชีวิตที่ดีกว่าbanner-blog-masii-ci-2020