เช็กมาตรการช่วยลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 2 สินเชื่อรถยนต์ มีธนาคารไหนบ้าง

เช็กมาตรการช่วยลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 2 สินเชื่อรถยนต์ มีธนาคารไหนบ้าง
เช็กมาตรการช่วยลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 2 สินเชื่อรถยนต์ มีธนาคารไหนบ้าง
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

แม้ปัจจุบันนี้ สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะเริ่มดีขึ้นจนสามารถดำเนินการปลดล็อคกิจกรรมต่างๆ ได้แล้ว แต่ทว่าก็ยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อระบบเศรษฐกิจ ประชาชนหลายคนยังประสบปัญหาขาดแคลนรายได้ หรือมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้กับสถาบันการเงิน แม้ก่อนหน้านี้ได้มีมาตรการช่วยเหลือไป แต่ก็อาจยังไม่เพียงพอที่จะช่วยเหลือลูกหนี้ ดังนั้นทาง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงได้ออกมาตรการช่วยลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 2 ส่วนจะมีรายละเอียดอย่างไรนั้น ตาม masii ไปดูกันเลย

เช็กมาตรการช่วยลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 2 สินเชื่อรถยนต์ มีธนาคารไหนบ้าง

เช็กมาตรการช่วยลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 2 สินเชื่อรถยนต์ มีธนาคารไหนบ้าง

ดังที่กล่าวไปว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ระยะที่ 2 เพื่อให้สถาบันการเงินต่างๆ ดำเนินการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย ไม่ว่าจะเป็น การชะลอชำระหนี้ พักชำระหนี้ ในระยะที่ 2 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ลูกหนี้ต่ออีกระยะ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เช็กมาตรการช่วยลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 2 สินเชื่อรถยนต์ มีธนาคารไหนบ้าง
Cr. bot.or.th

สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือเดิมอยู่ก่อนแล้ว หรือยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถติดต่อธนาคารเพื่อเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ ระยะที่ 2 ได้เลย (เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคาร) โดยทางธปท. ได้ออกมาตรการช่วยเหลือในระยะที่ 2 แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ ดังนี้

 1. ปรับลดเพดานดอกเบี้ยเป็นการทั่วไป
 2. เพิ่มวงเงินบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทวงเงินหมุนเวียนหรือที่ผ่อนชำระเป็นงวด
 3. มาตรการขั้นต่ำเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 2
 4. ปรับปรุงโครงสร้างหนี้
เช็กมาตรการช่วยลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 2 สินเชื่อรถยนต์ มีธนาคารไหนบ้าง
Cr. bot.or.th

มาตรการช่วยลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 2 สินเชื่อรถยนต์

สำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยจากสถานการณ์โควิด-19 ระยะที่ 2 นี้ช่วยเหลือทั้งลูกหนี้บัตรเครดิตสิน เชื่อส่วนบุคคล รวมถึงสินเชื่อรถยนต์ และ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ ซึ่งในส่วนของสินเชื่อรถยนต์ มีธนาคารและสถาบันการเงินที่ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ในระยะที่ 2 ดังนี้

ธนาคารกสิกร

สินเชื่อรถ KLeasing 

ประเภทที่ 1 มาตรการช่วยเหลือที่ไม่ต้องลงทะเบียน

เช็กมาตรการช่วยลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 2 สินเชื่อรถยนต์ มีธนาคารไหนบ้าง
Cr. kasikornleasing.com

คุณสมบัติ

 • ลูกค้าสินเชื่อรถ Kleasing สินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป จะได้รับการลดดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติ

ประเภทที่ 2 มาตรการช่วยเหลือที่ต้องลงทะเบียน

เช็กมาตรการช่วยลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 2 สินเชื่อรถยนต์ มีธนาคารไหนบ้าง
Cr. kasikornleasing.com

คุณสมบัติ

 • เป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์ COVID-19 เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม สายการบิน หรือธุรกิจที่ปิดบริการชั่วคราวตามประกาศทางราชการ
 • ลูกค้าต้องไม่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ (NPL) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563
 • ลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติก่อนวันที่ 1 กรกฏาคม 2563

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563
 • พิมพ์ @help ผ่าน LINE Kbank Live คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้

 • ลดค่างวดผ่อนชำระสูงสุด 30% ของค่างวดเดิม หรือ
 • พักชำระค่างวด ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย สูงสุด 3 เดือน

*ทั้งนี้ กรุงศรี ออโต้ จะเป็นผู้พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามมาตรการที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันของลูกค้า

คุณสมบัติ

 • เป็นลูกค้าที่ยังไม่เคยขอความช่วยเหลือ หรือลูกค้าที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการระยะแรก
 • เป็นลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อกับกรุงศรี ออโต้ ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563
 • ไม่เป็นสินเชื่อที่ค้างชำระเกิน 90 วัน ณ วันที่เข้าร่วมมาตรการ
 • ไม่เป็นสินเชื่อที่อยู่ในขบวนการทางกฎหมาย ณ วันที่เข้าร่วมมาตรการ

ช่องทางลงทะเบียน

 • ต้องแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการและยืนยันผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดชำระค่างวด หรือก่อนโครงการเดิมสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้มาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2 มีผลในรอบบัญชีที่จะถึงกำหนดชำระ
 • ยื่นคำร้องผ่านออนไลน์ คลิกที่นี่
 • ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเมื่อได้รับข้อความทาง SMS

ข้อมูลเพิ่มเติม


ธนาคารเกียรตินาคิน

สินเชื่อรถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน

เช็กมาตรการช่วยลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 2 สินเชื่อรถยนต์ มีธนาคารไหนบ้าง
Cr. kiatnakin.co.th

สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และยังไม่เคยได้รับมาตรการช่วยเหลือของธนาคารมาก่อน

 • พักชำระค่างวด 3 เดือน หรือ
 • ลดค่างวดโดยขยายระยะเวลาชำระหนี้นานสูงสุด 24 เดือน

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่
 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563

สำหรับลูกค้าที่ปัจจุบันได้พักชำระเงินต้นตามมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 1 ของธนาคารไปแล้ว

 • ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขเดิมของมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 1 คือการพักชำระหนี้เงินต้น 6 เดือน
 • มีส่วนลดดอกเบี้ยให้ 30-50% สำหรับผู้ชำระดอกเบี้ยช่วงพักชำระหนี้ได้ภายใน 6 เดือน
 • กรณีพ้นระยะเวลาพักหนี้แล้ว แต่ยังขาดสภาพคล่อง ธนาคารยินดีพิจารณาลดค่างวดและขยายระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อเช่าซื้อให้นานสูงสุดถึง 24 เดือน นับจากครบกำหนดระยะเวลา “พักชำระหนี้” ของสัญญาเดิม

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่ 
 • หรือติดต่อยื่นความประสงค์ที่หมายเลข 02-495-7655
 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม


ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์-ลีสซิ่งไอซีบี (ไทย)

 • ปรับลดภาระการชำระค่างวดต่อเดือน 50% เป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน โดยจำนวนเงินค่างวดที่ได้รับการผ่อนผันจะชำระเป็นค่างวดปกติต่อท้ายสัญญาเดิม

คุณสมบัติ

 • สำหรับลูกค้าที่ยังคงได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยต้องแสดงข้อมูลผลกระทบที่ได้รับการได้รับความช่วยเหลือ ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของบริษัท

ช่องทางลงทะเบียน

 • กรอกแบบฟอร์มผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่
 • ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม


ธนาคารธนชาต

สินเชื่อรถยนต์ ธนชาต DRIVE

 • รถยนต์ใหม่ รถยนต์ใช้แล้ว และรถแลกเงิน : ลดค่างวดโดยขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้
 • สินเชื่อเล่มแลกเงิน : ปรับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 22% และลดค่างวดผ่อนชำระต่อเดือนสูงสุด 30% ไม่เกิน 6 เดือน

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนผ่าน Contact Center ธนชาต 1770 เท่านั้น

ธนาคารอิสลาม

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์  ไอแบงก์

เช็กมาตรการช่วยลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 2 สินเชื่อรถยนต์ มีธนาคารไหนบ้าง
Cr. ibank.co.th

เลือกข้อใดข้อหนึ่ง

 • ทางเลือกที่ 1 : พักชำระเงินต้นและกำไร 3 เดือน และขยายระยะเวลา 3 เดือน
 • ทางเลือกที่ 2 : ขยายระยะเวลาชำระหนี้  6 เดือน และเฉลี่ยค่างวดใหม่ ตามระยะเวลา

คุณสมบัติ

 • เป็นลูกค้าธนาคารที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
 • ไม่มีสถานะหนี้ค้างชำระเกินกว่า 90 วัน (NPF) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563
 • เป็นบัญชีสินเชื่อที่เบิกใช้ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563
 • ไม่เป็นบัญชีสินเชื่อที่อยู่ระหว่างพักชำระหนี้ 6-12 เดือน ตามมาตรการอื่นของธนาคาร

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารอิสลาม คลิกที่นี่
 • ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม


ธนาคารทิสโก้

สินเชื่อเงินกู้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ

 • ลดค่างวด 30% ของค่างวดเดิม โดยขยายเวลาการผ่อนชำระ และอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

 • พักชำระค่างวด 3 งวด หรือ
 • ปรับลดค่างวด โดยขยายเวลาการผ่อนชำระ

* การพิจารณาให้ความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าแต่ละรายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะพิจารณาจากผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ และนำเสนอแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสมต่อความสามารถในการชำระหนี้ และความเสี่ยงของลูกค้า 

คุณสมบัติ

 • เป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 มีสินเชื่อกับธนาคารและไม่ค้างชำระ/ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยไม่เกินกว่า 90 วัน

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารทิสโก้ ได้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม


ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

สินเชื่อรถยนต์ ซีไอเอ็มบี ไทย

เช็กมาตรการช่วยลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 2 สินเชื่อรถยนต์ มีธนาคารไหนบ้าง
Cr. cimbthai.com
 • ทางเลือกที่ 1 : ลดค่างวดและขยายเวลาชำระหนี้
 • ทางเลือกที่ 2 : พักชำระค่างวด 3 เดือน (มีดอกเบี้ยระหว่างพักชำระ)

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ cimbthaiauto ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
 • ระยะเวลาโครงการ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เว็บไซต์ cimbthaiauto
 • โทร 02-180-5555 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.

KTC 

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม

 • ลดค่างวด 30% และอัตราดอกเบี้ย ไม่เกิน 22% ต่อปี เป็นเวลา 6 รอบบัญชี หรืองวด

คุณสมบัติ

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีปกติ และไม่มียอดค้างชำระ ณ วันที่ทำข้อตกลงเท่านั้น
 • เฉพาะสมาชิกที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2563 เท่านั้น
 • ค่างวดตั้งแต่งวดที่ 7 เป็นต้นไป สมาชิกจะถูกปรับเพิ่มค่างวด ในอัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของข้อตกลงสินเชื่อเดิม
 • สมาชิกที่อยู่ระหว่างร่วมมาตรการพักชำระค่างวด จะต้องให้ครบระยะเวลาพักชำระค่างวด 3 รอบบัญชี หรืองวดก่อน

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่
 • จุดบริการ KTC TOUCH สาขาในกรุงเทพฯ ภายในวันและเวลาทำการ
 • ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เว็บไซต์ ktc.co.th
 • โทร. 02-123-5000

เช็กมาตรการช่วยลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 2 สินเชื่อรถยนต์ มีธนาคารไหนบ้าง

และนี่ก็คือรายชื่อของธนาคารที่มีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที่ 2 หากใครสนใจก็สามารถดูรายละเอียดที่มาสินำมาฝากกันได้ แต่หากใครที่ต้องการกู้สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถแลกเงิน สามารถ คลิกที่นี่ เพื่อเปรียบเทียบสินเชื่อกับเว็บไซต์มาสิได้ง่ายๆ

สนใจสมัครประกันรถยนต์

regis-but
สนใจสมัคร

สำหรับผู้ที่ขับรถยนต์อยู่เป็นประจำ ก็ขอให้ระมัดระวังในการขับขี่ ไม่ประมาท เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุทุกเมื่อ ถ้าจะให้ดีมาสิว่าควรทำประกันรถยนต์ด้วยเพื่อความอุ่นใจตลอดการขับขี่

ส่วนใครที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินด่วน แนะนำสินเชื่อรถแลกเงิน ช่วยได้ โดยสามารถสมัครสินเชื่อรถแลกเงินออนไลน์ ผ่านทางมาสิได้เลยเพียง คลิกที่นี่ หรือโทรมาสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมที่ 02 710 3100 หรือแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราที่ @masii (มี @ ด้วยนะ) เพื่อติดตามข่าวสารและบทความดีๆ จากมาสิได้เลยค่ะ

banner-blog-car-for-cash-900x141