ขั้นตอนประเมิน สินเชื่อรถช่วยได้ ของ KLeasing

ขั้นตอนประเมิน สินเชื่อรถช่วยได้ ของ KLeasing
ขั้นตอนประเมิน สินเชื่อรถช่วยได้ ของ KLeasing
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

สินเชื่อรถช่วยได้ KLeasing อีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจของคนมีรถยนต์ และมีความจำเป็นต้องใช้เงินด่วน ดังนั้น Masii เลยมีขั้นตอนง่าย ๆ ในการประเมิน สินเชื่อรถช่วยได้ ของ KLeasing ผ่านทางออนไลน์ เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในเบื้องต้นก่อนตัดสินใจสมัครสินเชื่อ  

ขั้นตอนประเมิน สินเชื่อรถช่วยได้ KLeasing ผ่านทางออนไลน์

1.เข้าเว็บไซต์ KLeasing แล้วเลือกหัวข้อ “ประเมินสินเชื่อรถ”

ขั้นตอนประเมิน สินเชื่อรถช่วยได้ KLeasing ผ่านทางออนไลน์

 1. กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ “ยี่ห้อรถยนต์” “รุ่น” และ “ปีที่ผลิต” หลังจากนั้นเลือกวงเงินที่ต้องการกู้ ซึ่งมีวงเงินให้เลือกแบบ 60% , 80% 100% หรือจะระบุวงเงินที่ต้องการก็ได้ เสร็จแล้วกด “คำนวณ” โดยทางระบบจะแสดงผลการคำนวณยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับ อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกและอัตราดอกเบี้ยคงที่แบบ Flat Rate รวมถึง ยอดเงินการผ่อนชำระตั้งแต่ 12 จนถึง 72 ให้ได้เลือกกัน 

จากรูปตัวอย่าง เป็นการประเมิน สินเชื่อรถช่วยได้ KLeasing โดยเลือก รถยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่น CR-V ปี 2017  และวงเงินที่ต้องการ 80% ซึ่งจากผลการคำนวณได้ยอดเงิน 788,800 บาท 

ขั้นตอนประเมิน สินเชื่อรถช่วยได้ KLeasing ผ่านทางออนไลน์
คุณสมบัติผู้ขอ สินเชื่อรถช่วยได้ KLeasing

บุคคลธรรมดา

 • อายุ 20 – 70 ปี
 • สัญชาติไทย ประกอบอาชีพ และมีรายได้ที่ชัดเจน
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเล่มทะเบียนรถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้ หรือภาระผูกพันใด ๆ หรืออยู่ระหว่างผ่อนชำระทื่อื่น (เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด)
 • รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน

นิติบุคคล

 • นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (ที่บ้าน หรือ มือถือ หรือ ที่ทำงาน)
 • ประกอบธุรกิจ และมีรายได้ที่ชัดเจน
 • จัดตั้งในประเทศไทย

ขั้นตอนประเมิน สินเชื่อรถช่วยได้ KLeasing ผ่านทางออนไลน์

เอกสารสำหรับยื่นขอ สินเชื่อรถช่วยได้ KLeasing

บุคคลธรรมดา
ผู้ขอสินเชื่อ

ผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 1 ชุด
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ชุด/ เอกสารอาชีพ(กรณีเจ้าของกิจการ)

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ประทับตราบริษัท) 2 ชุด
  • ผู้ค้ำประกัน 2 ชุด
  • ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของ
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ประทับตราบริษัท) 1 ชุด
  • ผู้ค้ำประกัน 1 ชุด
  • ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 1 ชุด
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 2 ชุด
 • สำเนาเอกสาร ภ.พ.20 (ไม่เกิน 3 เดือน) 1 ชุด
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 4 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง​ ​1 ชุด
 • สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ 1 ชุด
 • กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2 หรือ 2+ (ถ้ามี) 1 ชุด

ขั้นตอนประเมิน สินเชื่อรถช่วยได้ KLeasing ผ่านทางออนไลน์

สมัครสินเชื่อรถแลกเงิน

regis-but
สนใจสมัคร

อย่างไรก็ตาม การคำนวณ สินเชื่อรถช่วยได้ ของ KLeasing ผ่านทางออนไลน์ เป็นเพียงช่องทางที่ช่วยให้ทราบค่างวดที่ต้องผ่อนชำระต่อเดือน เงื่อนไข เงินดาวน์ และอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

ส่วนใครที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ในการขอ สินเชื่อรถยนต์ สามารถ คลิกที่นี่ หรือโทรมาปรึกษากับทางทีมงามได้ที่ 02 710 3100 รวมถึงทัก LINE: @masii มาพูดคุยกันได้เลย

banner-personal-loan