สรุป มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า จากผลกระทบโควิด-19

สรุป มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า จากผลกระทบโควิด-19
สรุป มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า จากผลกระทบโควิด-19
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

ผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้รัฐบาลได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชน อย่างเช่น มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งในส่วนของครัวเรือนและภาคธุรกิจ ดังนั้น Masii เลยสรุป มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า จากผลกระทบโควิด-19 แบบสั้น ๆ เข้าใจง่าย ซึ่งจะมีรายละเอียดอะไรบ้าง ตามไปเช็กข้อมูลกันได้เลย 

สรุป มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า จากผลกระทบโควิด-19 

ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

เปิดให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า กันแล้ว

ลดค่าไฟฟ้า

ลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 3 สำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน รวมระยะเวลา 3 เดือน

ขยายระยะเวลาชำระค่าไฟฟ้า

โรงแรม และกิจการให้เช่าอาศัย ได้ขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าถึง 6 เดือนโดยครอบคลุมค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563

ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ (ประเภทที่ 1.1 ของการไฟฟ้านครหลวง และประเภทที่ 1.1.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิล สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563

ผ่อนผันการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำ

กลุ่มกิจการขนาดกลาง-ใหญ่ โรงแรมองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร สูบน้ำเพื่อการเกษตร ได้รับผ่อนผันการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่รอบบิลเมษายน-มิถุนายน 2563

ใช้ไฟฟ้าฟรี 3 เดือน

ใช้ไฟฟ้าฟรี สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท บ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ (ประเภทที่ 1.1 ของการไฟฟ้านครหลวง และประเภทที่ 1.1.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) จาก 50 หน่วยต่อเดือน เป็น 90 หน่วยต่อเดือน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน–มิถุนายน 2563

สรุป มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า จากผลกระทบโควิด-19

สนใจสมัครสินเชื่อบ้าน

regis-but
สนใจสมัคร

มาตรการดี ๆ ที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวในช่วงวิกฤตโควิด-19 นอกจากนี้ใครที่มีความจำเป็นต้องให้เงินด่วน แต่ไม่อยากเดินทางไปธนาคารเพื่อสมัครสินเชื่อด้วยตัวเอง แนะนำสามารถสมัคร สินเชื่อบ้าน ออนไลน์ผ่านทางมาสิได้เลย เพียง คลิกที่นี่ หรือสอบถามข้อมูลเเกี่ยวสินเชื่อตัวอื่น ๆ เช่น สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล และประกันต่าง ๆ กับพนักงานของเราได้ที่ 02 710 3100   รวมถึงทัก LINE @masii มาได้เลย

banner-personal-loan