ขับรถชนคนตาย ประกันคุ้มครองอย่างไร

ขับรถชนคนตาย ประกันคุ้มครองอย่างไร
ขับรถชนคนตาย ประกันคุ้มครองอย่างไร
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

หากพูดถึงอุบัติเหตุทางรถยนต์ แน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เพราะว่าสร้างความเสียหายทั้งต่อร่างกายและทรัพย์สิน โดยเฉพาะอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่มีความรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต และหากในกรณีที่เราเป็นฝ่ายผิด ขับรถชนคนตาย ประกันรถยนต์จะให้ความคุ้มครองต่อเราหรือคู่กรณีอย่างไรบ้าง เราตาม masii ไปหาคำตอบกันเลยค่ะ

ขับรถชนคนตาย ประกันคุ้มครองอย่างไร

ขับรถชนคนตาย ประกันคุ้มครองอย่างไร

สำหรับกรณีขับรถชนคน ไม่ว่าคู่กรณีจะถึงแก่ความตายหรือไม่ก็ตาม ก็ย่อมถือว่าผู้ขับขี่เป็นฝ่ายผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา 2 มาตรา ดังนี้

มาตรา 291 ระบุเอาไว้ว่า ผู้ใดที่กระทำการโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท

มาตรา 300 ระบุเอาไว้ว่า ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจับทั้งปรับ

นอกจากผู้ขับขี่จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ยังมีโทษผิดฐานขับรถโดยประมาท ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78 กล่าวว่า “หากผู้ใดก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นความผิดของผู้ขับขี่หรือไม่ก็ตาม ต้องหยุดรถ และให้ความช่วยเหลือตามความสมควร พร้อมทั้งแสดงตัว และแจ้งเหตุกับพนักงานใกล้เคียงทันที พร้อมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ของตนให้แก่ผู้ได้รับเสียหายด้วย”

ขับรถชนคนตาย ประกันคุ้มครองอย่างไร

ทั้งนี้ หากผู้ขับขี่รถยนต์ได้ทำประกันรถยนต์ไว้ด้วย ทางบริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบและให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยและคู่กรณี โดยแยกตามประเภทของประกันรถยนต์ ได้ดังนี้

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ความรับผิดชอบต่อผู้เสียชีวิต กรณีเป็นบุคคลภายนอก ที่ไม่ได้อยู่ในรถของเรา ประกันภัยจะรับผิดชอบเป็นเงินค่าเสียหายให้แก่คู่กรณี สูงสุดคนละ 2,000,000 บาท หรือ ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท

ประกันรถยนต์ชั้น 2+ ชั้น 2 ชั้น 3+ และ 3

ส่วนประกันรถยนต์ชั้น 2+ ชั้น 2 ชั้น 3+ และ 3 ทางบริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบเป็นเงินค่าเสียหายให้แก่คู่กรณี สูงสุดคนละ 1,000,000 บาท

เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต พ.ร.บ.คุ้มครองอย่างไร

ความคุ้มครองของ พ.ร.บ. รถยนต์

นอกจากจะได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันรถยนต์แล้ว ผู้เสียชีวิตหรือคู่กรณียังสามารถเบิกเงินจากประกันภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. รถยนต์ ได้เช่นกัน เป็นวงเงินดังนี้

ค่าเสียหายเบื้องต้น

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตามจริง) คนละไม่เกิน 30,000 บาท
  • ค่าชดเชยกรณีทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต 35,000 บาท
  • หากได้รักษาพยาบาลมาก่อน แล้วมาเสียชีวิตในภายหลัง จะสามารถเบิกพ.ร.บ.ได้รวมกันไม่เกิน 65,000 บาท

ค่าสินไหมทดแทน

  • กรณีบาดเจ็บ ไม่เกิน 80,000 บาท
  • กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวร 300,000 บาท

ขับรถชนคนตาย ประกันคุ้มครองอย่างไร

ขับรถชนคนตาย ติดคุกไหม

ในกรณีนี้ ทางศาลจะพิจารณาคดีตามหลักฐานต่างๆ หากคุณไม่เคยทำความผิดใดๆ มาก่อน และยอมชดใช้ค่าเสียหายให้ และคู่กรณีหรือฝ่ายญาติผู้เสียหายยอมความ ไม่เอาเรื่อง ทางศาลก็จะลดโทษให้จำคุกเพียง 1-3 ปี หรือหากศาลตัดสินแล้ว ทางคู่กรณีไม่เอาเรื่องใดๆ และยอมความทั้งหมด ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต ศาลก็จะลดโทษให้ผู้กระทำผิด เหลือเพียงการรอลงอาญา และจะต้องรายงานตัวกับพนักงานคุมความประพฤติตามระยะเวลาที่กำหนด

สนใจสมัครประกันรถยนต์

regis-but
สนใจสมัคร

จะเห็นได้ว่าประกันรถยนต์นั้นให้ความคุ้มครองแก่ผู้ทำประกันและคู่กรณี หากใครสนใจอยากทำประกันรถยนต์ สามารถ คลิกที่นี่ เพื่อเปรียบเทียบประกันรถยนต์ได้ง่ายๆ หรือโทร.มาสอบถามทีมงานได้ที่ 02 710 3100 หรือแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราที่ @masii (มี @ ด้วยนะ) เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ประกันรถยนต์ ประกันมอเตอร์ไซค์ ประกันบิ๊กไบค์ ประกันภัยโดรน ประกันการเดินทาง จากบริษัทประกันชั้นนำได้เลยค่ะ

car insurance banner