Home บ้านแลกเงิน

บ้านแลกเงิน

บ้านแลกเงิน คือ สินเชื่ออเนกประสงค์ประเภทหนึ่ง ที่จะช่วยรวมหนี้ และลดภาระหนี้จากหลายๆ หนี้ของคุณที่มีอยู่ โดยการเปลี่ยนบ้าน ให้เป็นเงินก้อน เพื่อนำมาชำระหนี้ ให้เหลือเพียงแค่ก้อนเดียว