การขอสินเชื่อส่วนบุคคล กับ 6 ค่าธรรมเนียมควรรู้

personal loans fee
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

เวลาเราจะขอ สินเชื่อส่วนบุคคล สิ่งที่เราต้องตรวจสอบข้อมูลและระวังให้ดีนอกจากจะเป็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยแล้วก็คือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นพร้อมกับการขอ สินเชื่อส่วนบุคคล นั่นเอง

เหตุผลก็เพราะว่า ค่าธรรมเนียมทั้งหลายเหล่านี้ ถือเป็นอีกหนึ่งส่วนที่เราต้องจ่ายให้กับสถาบันการเงินที่เราไปขอกู้ แถมรายละเอียดก็ค่อนข้างยิบย่อยด้วย แล้วแต่ธนาคาร แต่วันนี้เราจะมาดูค่าธรรมเนียมหลักๆ ที่เราควรทราบว่ามีอะไรบ้างกัน

  • ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ

ค่าธรรมเนียมส่วนนี้คือค่าธรรมเนียมที่สถาบันการเงินเรียกเก็บเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอสินเชื่อให้แก่ผู้ขอกู้ โดยแต่ละแห่งก็จะคิดค่าใช้จ่ายตรงนี้แตกต่างกันออกไป แล้วแต่จำนวนเงินที่ขอกู้ด้วย

  • ค่าธรรมเนียมอากรสแตมป์

สำหรับค่าธรรมเนียมอากรสแตมป์ ตรงนี้คือเงินส่วนที่จ่ายให้แก่รัฐบาลตามกฎหมายเมื่อมีการกู้เงิน โดยปกติแล้ว อัตราจะอยู่ที่ประมาณ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

  • ค่าสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน

ถ้าเรามีหลักประกันในการกู้เงินด้วย ธนาคารจะคิดเงินค่าสำรวจและประเมินราคาของหลักประกันประกอบกับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ โดยค่าใช้จ่ายอาจจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประเภทและพื้นที่ของหลักประกัน และยังไม่รวมค่าพาหนะกรณีหลักประกันอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

  • ค่าธรรมเนียมชำระคืนเกินกว่าเงื่อนไขกำหนด

ค่าธรรมเนียมนี้จะคิดก็ต่อเมื่อ ผู้ขอกู้ตัดสินใจที่จะชำระเงินกู้เต็มจำนวนก่อนที่ระยะเวลาของสินเชื่อจะจบลง บางธนาคารอาจคิดเป็น 3% ของจำนวนเงินต้นที่ชำระเกินกว่าเงื่อนไข

ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่า ธนาคารถือว่าตัวเองเสียโอกาสในการได้รับเงินรายได้จากดอกเบี้ยของเรานั่นเอง เลยต้องมีการคิดค่าธรรมเนียมเสียหน่อยเมื่อระยะเวลาที่เราจะเป็นหนี้เขาสั้นลง

  • ค่าติดตามถามทวงหนี้

กรณีที่มีการผิดนัดชำระหนี้ และผู้กู้ไม่มีหลักประกัน แบบนี้บางธนาคารก็จะคิดเงินค่าติดตามถามทวงหนี้ด้วย แต่บางธนาคารก็ไม่คิด ถ้าไม่อยากจ่ายข้อนี้ อย่าให้เขาได้ทวงหนี้จะดีที่สุด จ่ายให้ตรงเวลา

  • ค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้า

ค่าธรรมการชำระล่าช้าจะถูกเรียกเก็บจากผู้ขอกู้เพิ่มเติมในกรณีที่ผู้ขอกู้ผิดนัดชำระเงินค่างวด และชำระเงินคืนล่าช้าเลยวันที่ครบกำหนด โดยธนาคารส่วนมากจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดเงินกู้ที่ยังคงเหลืออยู่ เหมือนเป็นการลงโทษเรานั่นแหละครับ

จะเห็นได้ว่าจริงๆ แล้วการจะกู้เงินทั้งที มีค่าธรรมเนียมอะไรต่อมิอะไรอีกมากมายที่เราต้องทำความรู้จัก ถึงแม้ค่าธรรมเนียมแต่ละอย่างจะไม่ได้เรียกเก็บเยอะ แต่พอเอามาคิดรวมๆ กันแล้วก็หลายตังค์อยู่ จะก่อหนี้ทั้งที ก็ก่อให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ดีกว่า

ฉะนั้น ก่อนจะสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลกับสถาบันการเงินใดก็ตาม ให้ศึกษารายละเอียดของค่าธรรมเนียมให้ดีก่อนนะครับ

gdn-pernal-loan