หมุนกังหันเปลี่ยนดวง สักการะเทพเจ้ามังกรเขียว ต้อนรับปีมังกร ณ วัดทิพยวารีวิหาร…พร้อมแนะนำ บัตรกดเงินสด

วัดทิพยวารี
หมุนกังหันเปลี่ยนดวง สักการะเทพเจ้ามังกรเขียว ต้อนรับปีมังกร ณ วัดทิพยวารีวิหาร...พร้อมแนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล Photo By : วัดทิพยวารีวิหาร-กัมโล่วยี่ / 敕賜甘露禪寺
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

ใกล้เข้ามทุกทีกับอีกหนึ่งเทศกาลที่สำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน นั่นก็คือ เทศกาลตรุษจีน ที่นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งในวันขึ้นปีใหม่ การเปลี่ยนปี เปลี่ยนศักราชใหม่ที่ชาวไทยเชื้อสายจีน หรือชาวจีนแผ่นดินใหญ่จะมีการเฉลิมฉลอง สักการะบูชา และกราบไหว้บรรพบุรุษกัน ซึ่งในประเทศไทยเราก็เช่นกัน ก็จะมีการจัดงานขึ้น โดยเฉพาะ วัดจีน หรือศาลเจ้าจีนในประเทศไทย ก็มักที่จะมีใครหลายคนเดินทางไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต ชะล้างสิ่งไม่ดีไว้ปีเก่า แล้วเริ่มอะไรดี ๆ ในปีใหม่ อย่างเช่นอีกหนึ่งวัดจีนในวันนี้ ที่ มาสิ ได้เอามาฝากให้ทุกคนได้รู้จักกันกับ “วัดทิพยวารีวิหาร” หรือ “กัมโล่วยี่”ที่มีเทพหลายองค์ที่ขึ้นชื่อ ทั้ง “เทพเปลี่ยนดวง” ที่เชื่อกันว่าได้มาสักการะบูชาขะช่วยเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี อีกทั้งยังมี “เจ้าพ่อมังกรเขียว” ไว้ให้สักการะบูชา ซึ่งตรงกับนักษัตรประจำปีนี้ คือ ปี “มังกร” อีกด้วย ซึ่งรายละเอียดความน่าสนใจจะมีอย่างไรบ้างนั้น ว่าแล้วตาม มาสิ ไปดูกัน…และในท้ายวันนี้ มาสิ ยังได้เอากับ สินเชื่อส่วนบุคคล ออนไลน์ สมัครง่าย รู้ผลอนุมัติไว อย่าง สินเชื่อส่วนบุคคล SiamDL มาแนะนำให้รู้จักด้วยซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้น มาดูกัน

ขอขอบคุณ : วัดทิพยวารีวิหาร-กัมโล่วยี่ / 敕賜甘露禪寺 ,silpa-mag.com,True ID และ boxwood-supreme 

สินเชื่อส่วนบุคคล ออนไลน์ สมัครง่าย ได้เงินไว

หมุนกังหันเปลี่ยนดวง สักการะเทพเจ้ามังกรเขียว ต้อนรับปีมังกร ณ วัดทิพยวารีวิหาร…พร้อมแนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล

วัดทิพยวารีวิหาร หรือ วัดกัมโล่วยี่

วัดทิพยวารีวิหาร หรือ วัดกัมโล่วยี่ ตั้งอยู่ในเขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ โดยสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยกรุงธนบุรี แต่ได้ถูกทิ้งร้างไปในช่วงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ต้น ก็เพราะเหตุการณ์บ้านเมืองในขณะนั้น จนมาในปี พ.ศ. 2439 พระอาจารย์ไหซัน พระภิกษุจีนชาวมณฑลหูหนาน ได้มาจำพรรษาที่ วัดทิพยวารีวิหาร และได้บูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่

นอกจากนี้โดยเริ่มแรกนั้น วัดทิพยวารีวิหาร จะเรียกในชื่อว่า วัดกัมโล่วยี่ ซึ่งมาจากคำว่า กัมโล่ว ที่แปลว่า น้ำทิพย์ กับคำว่า ยี่ ที่แปลว่า วัด พอรวมกันแล้วก็มีความหมายว่า วัดน้ำทิพย์ ซึ่งก็เป็นผลมาจากเพราะว่าภายในวัดนั้น จะมีบ่อน้ำมนต์โบราณที่ชาวบ้านเรียกกันว่า บ่อน้ำทิพย์ ที่ภายในบ่อนั้น จะเป็นตาน้ำที่ไม่เคยแห้ง และบ่อน้ำนี้ก็อยู่คู่กับวัดมาตั้งแต่การสร้างมาแล้ว

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัดทิพยวารีวิหาร

ภายในวัดทิพยวารีวิหาร ประกอบไปด้วยพระประธาน 3 องค์ ได้แก่ พระศากยมุนี พระไภษัชยคุรุ และ พระอมิตาภะ แต่ที่แนะนำและเป็นไฮไลต์ของวัดแห่งนี้ที่ทุกคนต้องมากราบไหว้ คือ “เจ้าพ่อมังกรเขียว” และ “เทพเปลี่ยนดวง”

พระศากยมุนี

พระศรีศากยมุนีพุทธะ หรือ สิทธัตถโคตมะพุทธเจ้า ทรงเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกันกับพระพุทธเจ้าของทางฝ่ายเถรวาทที่ประสูติในสวนลุมพินีวัน ประเทศอินเดีย (ปัจจุบันอยู่ในอาณาเขตของประเทศเนปาล) ตรัสรู้ใต้ร่มโพธิพฤกษ์ ริมแม่น้ำเนรัญชรา (พุทธคยา) และเสด็จดับขันธ์สู่ห้วงมหาปรินิพพานใต้ควงไม้สาละ ที่เมืองกุสินารา เหมือนกัน

พระศากยมุนี
พระศากยมุนี
Photo By : วัดทิพยวารีวิหาร-กัมโล่วยี่ / 敕賜甘露禪寺

พระไภษัชยคุรุ

พระไภษัชยคุรุ เป็นหนึ่งในพระพุทธเจ้าตามความเชื่อในศาสนาพุทธฝ่ายมหายาน นิกายวัชรยาน หรือพุทธตันตระ ซึ่งมีผู้นิยมนับถือกันมากที่สุดองค์หนึ่งในประเทศจีนและธิเบต โดยนับถือกันว่าทรงเป็น “พระพุทธเจ้าแพทย์” เนื่องจากเมื่อพระองค์เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ ทรงตั้งปณิธานว่า เมื่อพระองค์ทรงบรรลุพระโพธิญาณแล้ว เหล่าสัตว์ที่ทนทุกข์ทรมานด้วยโรคภัยใดใด หากได้ยินพระนามของพระองค์ จะพ้นจากโรคภัยทั้งหลาย มีร่างกายสมบูรณ์ ประกอบด้วยสติปัญญา มีทรัพย์มหาศาล และจะบรรลุโพธิญาณในที่สุด เชื่อกันว่าผู้เจ็บป่วยด้วยโรคทางกายและทางใจ สามารถพ้นจากโรคภัยได้ ด้วยการถวายเครื่องบูชาแก่พระปฏิมาไภษัชยคุรุ การสวดพระธารณีหรือมนต์ประจำพระองค์ การออกพระนามและการตั้งจิตรำลึกแน่วแน่ในพระนามของพระองค์

พระไภษัชยคุรุ
พระไภษัชยคุรุ
Photo By : วัดทิพยวารีวิหาร-กัมโล่วยี่ / 敕賜甘露禪寺

พระอมิตาภะ

พระอมิตาภพุทธะ หรือพระยูไล คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวจีน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์เป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์

พระอมิตาภะ
พระอมิตาภะ
Photo By : วัดทิพยวารีวิหาร-กัมโล่วยี่ / 敕賜甘露禪寺

เทพมังกรเขียว” (แซเล่งเอี๊ย)

“เจ้าพ่อมังกรเขียว” หรือ “เทพมังกรเขียว” (แซเล่งเอี๊ย) ตามความเชื่อแล้วชาวบ้านและผู้ที่ศรัทธาเชื่อกันว่าเป็นผู้ปกปักรักษาน้ำทิพย์ประจำวัด มีพลังเข้มขลัง ช่วยคุ้มครองชะตา เสริมบารมี อีกทั้งชื่อ “แซเล่งเอี๊ย” ยังสามารถเชื่อมโยงไปถึงมังกรเขียวที่ศาลเจ้าพ่อมังกรเขียว แชเล่งโกวเบี่ย ที่ริมแม่น้ำหั่งกั่งด้วย

เทพมังกรเขียว
เทพมังกรเขียว
Photo By : ศาลเจ้ากวนอู จีโหงวเกาะ 紫午閣

“เทพเปลี่ยนดวงชะตา” (จ่วนซินถงจื่อ)

“เทพเปลี่ยนดวงชะดา” หรือที่คนไทยหลายคนรู้กันในชื่อเทพกังหัน ซึ่งเป็นเทพองค์เดียวกันกับ วัดกังหัน หรือแชกงหมิว ในฮ่องกง ว่ากันว่าองค์เทพจะช่วยเปลี่ยนดวง จากร้ายให้กลายเป็นดี คนเกลียดให้กลับมารัก จึงทำให้เมื่อใครมาเยือนที่วัดแห่งนี้จะต้องมาไหว้บูชาสักการะท่านอยู่เสมอ

เทพเปลี่ยนดวง เทพกังหัน
เทพเปลี่ยนดวง
Photo By : ฮวงจุ๊ย7DayStar

นอกจากนี้ในวัดยังมี “เทพอุ้มสม” หรือ เทพฮัว-ฮะหน่อเซียน ที่เหมือนกับวัดบำเพ็ญจีนพรต ซึ่งช่วยเรื่องความรัก เมตตามหานิยม หากใครที่อยากให้ลูกน้องบริวารรักใคร่กลมเกลียวกันก็เพียงนำลูกอมไปไหว้แล้วนำมาแจกให้ผู้ใต้บังคับบัญชาก็ช่วยได้เป็นอย่างดี

เทพอุ้มสม
เทพอุ้มสม
Photo By : ฮวงจุ๊ย7DayStar

นับได้ว่า วัดทิพยวารีวิหาร หรือวัดกัมโล่วยี่ เป็นอีกวัดจีนที่ชาวไทยเชื้อสายจีน ต้องไปกราบสักการะขอพร รับความเฮงช่วงตรุษจีนแบบนี้เลย เพราะนอกจากไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็อย่าลืมเสริมบุญ เสริมความเฮงให้ตัวเองกันด้วย

ข้อมูล วัดทิพยวารีวิหาร กรุงเทพฯ

 • ที่อยู่ : 119 ซอยทิพยวารี ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/AxbThxp2YK7LmbwR9
 • เปิดให้เข้าชม : 06.00-18.00 น.
 • โทร : 0-2222-5988
 • เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/WatDibayaVariVihara

และทั้งหมดนี้ ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสถานที่ที่น่าสนใจที่ มาสิ ได้หยิบเอามาฝากกัน ตรุษจีนนี้ใครจะเดินทางไปไหว้พระเสริมดวงก็ลองเอาวัดทิพยวารีนี้ไปเพิ่มในลิสติ์ดูรับรองได้เลยว่าต้อง เฮงๆ ปังๆ รับปีมังกรอย่างแน่นอน ส่วนพรที่เราขอไปนั้น จะสำฤทธิ์ผลหรือไม่ก็ตาม แต่เพื่อความสบาย เราสามารถทำก่อนไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเช่นกัน และอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้น สำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วน เงินก้อน ไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน เพียงเเค่เรื่องของการไหว้ขอพรกับพระจันทร์ในบ้างครั้งอาจจะได้เงินไม่ทันการต่อการใช้งาน วันนี้ มาสิ จึงได้เอากับอีกหนึ่งตัวช่วยดีๆ มาอัพเดทให้ทุกคนได้เอาลองไปใช้พิจารณาดูกันกับ บัตรกดเงินสด  Kashjoy Easy รายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปดูกัน

บัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ (Kashjoy easy card)

บัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ (Kashjoy easy card)
บัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ (Kashjoy easy card)

โดยภาพรวมนั้นบัตรกดเงินสดแคชจอยอีซี่ มีจุดเด่นอยู่หลายจุด จุดแรกที่เห็นได้ชัดคือ การอนุมัติวงเงินกู้ สูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือวงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

 รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรกดเงินสดที่ควรรู้
 • อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 25% ต่อปี
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือวงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
คุณสมบัติผู้สมัคร

พนักงานประจำ/รายวัน
– สัญชาติไทย
– อายุ 20-60 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
– รายได้สุทธิ 15,000 บาทขึ้นไป
– อายุงาน 4 เดือน ขึ้นไป
– รับเงินเดือนโอนผ่านธนาคาร
– มีเบอร์พื้นฐานที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้

เจ้าของกิจการ/ฟรีแลนซ์/อาชีพอิสระ
– สัญชาติไทย
– อายุ 20-65 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
– รายได้แสดงในสเตทเม้นท์เฉลี่ยสุทธิ 30,000 บาทต่อเดือน
– ดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล Kashjoy
 • กรอกข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ masii.co.th
 • รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
 • มาสิ จะทำหน้าที่ไปรับเอกสารให้ ฟรี!
 • เจ้าหน้าตรวจสอบเอกสาร
 • ดำเนินการด้านสินเชื่อและแจ้งผลการสมัครผ่าน SMS
เอกสารประกอบการสมัคร
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
 • เอกสารแสดงรายได้
 • สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริงหรือสำเนา) ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน พร้อมกับ Statement หรือรายการเดินบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุดติดต่อกัน หรือ
 • Statement หรือรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน (กรณีไม่มีสลิป หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
เงื่อนไขการชำระเงินคืน
 • ชำระเงินขั้นต่ำ 2.5%ของยอดเบิกถอน หรือ ขั้นต่ำ 200 บาทต่อเดือน
 • ค่าอากรสแตมป์ : 1 บาททุกวงเงิน 2,000
 • ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน : ขึ้นอยู่กับช่องทางที่ลูกค้าเลือกชำระ โดยประมาณ 10 -30 บาท/
  ครั้ง
 • ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต 12 บาท
 • ค่าติดตามทวงถามกรณีค้างชำระ : ไม่เกิน100 บาทต่องวด
สนใจสมัคร บัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ 02 710 3100 หรือแอดไลน์ @masii ( มี @ ด้วยนะครับ ) เพื่อติดตามข่าวสารและบทความดีๆ ที่ มาสิบล็อก เกี่ยวกับ บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบ้านแลกเงิน สินเชื่อรถแลกเงิน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากสถาบันการเงินชั้นนำทั่วประเทศ

อ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินเชื่อส่วนบุคคล

_____________________________________________

 • Please become Masii Fan
  Facebook: https://lnkd.in/gFFh8mhWebsite: www.masii.co.th

  Blog: https://masii.co.th/blog

  Line: @masii

  Tel: 02 710 3100 

  Youtube: https://lnkd.in/gbQf9eh

  Instagram: https://lnkd.in/ga4j5ri

  Twitter: twitter.com/MasiiGroup

  #สินเชื่อ #ประกัน

  #รถแลกเงิน #บ้านแลกเงิน #สินเชื่อส่วนบุคคล

  #บัตรกดเงินสด #เงินด่วนทันใจ #สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์

  #กู้เงิน #เงินสด #เงินก้อน #เงินด่วน #เงินกู้ทันใจ #masii

  #มาสิ #ครบง่ายสะดวก #เพื่อความสุขในชีวิตที่ดีกว่า

  #ครบง่ายสะดวกเพื่อความสุขในชีวิตที่ดีกว่า #SimplifiedComparison