Promotion สุดคุ้ม! ซื้อ ประกันภัยโดรน พร้อมลงทะเบียน เพียง 1,199 บาท…One Stop Service ครบจบที่เดียว

ประกันภัยโดรน
Promotion สุดคุ้ม! ซื้อ ประกันภัยโดรน พร้อมลงทะเบียน เพียง 1,199 บาท...One Stop Service ครบจบที่เดียว
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

โปรโมชั่นสุดคุ้มรับกลางปี สำหรับสายบินโดรน ไม่ว่าจะเป็นช่างภาพมืออาชีพ หรืองานอดิเรก กับบริการการทำ  ประกันภัยโดรน พร้อมลงทะเบียน ที่ มาสิ ได้เอามาฝากให้กันในวันนี้ สำหรับผู้ที่ซื้อโดรนใหม่ หนึ่งสิ่งที่สำคัญที่ต้องมีคู่ประกอบการขึ้นบิน เรียกได้ว่าครบจบในที่เดียว One Stop Service กับราคาที่สุดคุ้ม แถมไม่ต้องเสียเวลาให้ยุ่งยากในการนำโดรนไปขึ้นทะเบียนกับทางกรมการบินพลเรือน (CAAT)  และ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้วยตนเอง ซึ่งรายละเอียดโปรโมชั่นจะเป็นอย่างไรบ้างนั้น ว่าแล้วก็ตาม มาสิ ไปดูกัน

ขอขอบคุณ : eiizo-th และ  moneyduck

ครบจบที่เดียว ประกันภัยโดรน พร้อมขึ้นทะเบียน

Promotion สุดคุ้ม! ซื้อ ประกันภัยโดรน พร้อมลงทะเบียน เพียง 1,199 บาท…One Stop Service ครบจบที่เดียว

 

โปรโมชั่นสุดพิเศษ! เพียง 1,199 บาท ประกันโดรน พร้อมบริการขึ้นทะเบียน

(สำหรับโดรนทั่วไปที่มีน้ำหนัก น้ำหนักไม่เกิน 25.000 กิโลกรัม)

สะดวก รวดเร็ว ครบจบในที่เดียวกับ ประกันโดรน แบบที่ตอบโจทย์การใช้งาน พร้อมบริการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ แนะนำสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ มาสิ โบรกเกอร์ประกันโดรนอันดับ 1 ของประเทศไทย โดย มาสิ ได้รวบรวมประกันภัยโดรนจากหลากหลายบริษัทมาให้คุณเลือก ช่วยลดขั้นตอนโดยไม่ต้องเสียเวลา สามารถเลือกแพ็กเกจโปรโมชั่นการทำประกันพร้อมลงทะเบียนได้เลย สำหรับโดรนทั่วไปที่มีน้ำหนัก น้ำหนักไม่เกิน 25.000 กิโลกรัม เพียง 1,199 บาทเท่านั้น!

รายละเอียดความคุ้มครอง

ข้อตกลงความคุ้มครอง  จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบ
1) ความรับผิดตามข้อ 1.1, 1.2 และ 1.3 รวมกันต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาประกันภัย 1,000,000
1.1 การเสียชีวิต การบาดเจ็บ การเจ็บป่วยทางร่างกาย รวมถึงอนามัย โดยอุบัติเหตุของบุคคลภายนอก แต่ไม่รวมถึงความเสียหายต่อจิตใจ (ต่อคน) 1,000,000
1.2 ความสูญเสียหรือเสียหายทางกายภาพต่อทรัพย์สิน (ต่อผู้เรียกร้อง 1 ราย) 1,000,000
1.3 ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการต่อสู้คดี ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ / ครั้ง) 100,000
2) การประกันตัวผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) – กรณีถูกควบคุมตัวในคดีอาญา เนื่องจากอุบัติเหตุจากการบังคับอากาศยานฯ ซึ่งเกิดจากความประมาท ไม่คุ้มครอง
3) ความคุ้มครองตัวโดรน ไม่คุ้มครอง

***ิ โปรโมชั่น สำหรับโดรนใหม่ที่ซื้อในประเทศไทยเท่านั้น!

หมายเหตุ (Remark) : 

1. เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมเต็มจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบแล้วกรมธรรม์จะสิ้นสุดความคุ้มครองทันที

2. จำกัดจำนวนผู้บังคับโดรนไม่เกิน 10 ท่าน หากเกิน บริษัทฯ เก็บค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มท่านละ 100 บาท

ข้อยกเว้น ( Exceptions ) :

1. ไม่คุ้มครองความเสียหายต่อเนื่องทุกชนิด และ / หรือ การสูญเสียผลกำไร และ / หรือ การขาดประโยชน์ใช้สอย
2. ไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสารเคมี (Asbestos Exclusion)
3. ไม่คุ้มครองการรับผิดอันเนื่องมาจากภัยก่อการร้าย
4. ค่าปรับทางแพ่ง ค่าปรับทางอาญา ค่าปรับโดยสัญญา หรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ
5. ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย
6. ไม่คุ้มครองความรับผิดอันเนื่องมาจากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และอินเตอร์เน็ต
7. ไม่คุ้มครองความรับผิดใดๆ สำหรับความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกค้าหรือผู้เอาประกันภัยภายในอาณาเขตความคุ้มครอง โดยมีสาเหตุมาจาก การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ การโจรกรรม การลักทรัพย์ ทุกกรณี
8. ไม่คุ้มครองการรับผิดอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์สินค้า
9. ไม่คุ้มครองความรับผิดอันเนื่องมาจากมลภาวะเป็นพิษทุกชนิด
10. อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะผู้ควบคุมโดรนอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือมีแอลกอฮอล์
11. ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย
12. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อจำกัดและข้อยกเว้นเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตร (ทสร.001)
13. เอกสารแนบท้ายข้อยกเว้นเกี่ยวกับโรคติดต่อ ( Communicable Disease Exclusion Endorsement)

ความสำคัญของ ประกันโดรน

เพราะเนื่องด้วยอุบัติเหตุ เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แม้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณภาคพื้นดินก็นับว่ารุนแรงแล้ว แต่เมื่อเป็นอุบัติเหตุอันมีสาเหตุมาจากเบื้องบนก็ย่อมที่จะนำพาให้เกิดความเสียหายขึ้นเป็นวงกว้างได้ ดังนั้น ประกันภัยโดรน จึงมีบทบาทสำคัญที่ช่วยบรรเทาค่าความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ทั้งความเสียหายต่อตัวโดรน รวมถึงผู้ใช้งาน และบุคคลภายนอก อีกทั้ง ในการลงทะเบียนกับทั้งทาง กสทช. และ CAAT จำเป็นต้องมีการทำประกันภัยเป็นเงื่อนไขบังคับ โดยต้องมีวงเงินประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่ขั้นต่ำ 1,000,000 บาท

นอกจากนี้ ซึ่งหากเจ้าของโดรนฝ่าฝืนไม่ขึ้นทะเบียนโดรน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่มีโดรนไว้ในครอบครอง จะมีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ส่วนโดรนที่มีอายุการใช้งาน ก็ยังคงจำเป็นต้องทำประกันภัยโดรนไว้ เพื่อคุ้มครองกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด รวมถึงใช้ต่ออายุการขึ้นทะเบียนโดรนกับกรมการบินพลเรือน ทุก ๆ 2 ปี

ประกันโดรนต้องเลือกซื้ออย่างไร? 

โดยก่อนที่จะซื้อ ประกันภัยโดรน เราก็ควรที่จะทราบความต้องการของเราก่อนว่า เราต้องการประกันภัยแบบไหน ตามแต่ละประเภทของโดรน หรือ ประเมินจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการใช้งาน รวมถึงเปรียบเทียบว่าประกันภัยแบบใดให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่าต่อเราที่สุด

นอกจากนี้ และต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไข หรือ ข้อจำกัดในกรมธรรม์  เช่น  บินโดรนแล้วหายจะเคลมได้ไหม หากคนอื่นนำโดรนไปบินแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้น บริษัทประกันฯ จะรับผิดชอบหรือไม่ หรือต่อให้เจ้าของโดรนเป็นผู้บังคับโดรนเอง หากเป็นประกันที่คุ้มครองในบุคคลที่ 3 เท่านั้น ก็จะไม่มีความคุ้มครองเกี่ยวกับตัวโดรนของเราเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

ซื้อประกันโดรน ออนไลน์ กับ masii ต้องทำอย่างไร

ซื้อประกันโดรน ง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน

เข้าเว็บไซต์มาสิ -> กรอกข้อมูล -> ยืนยันข้อมูล + ชำระค่าเบี้ย -> รับกรมธรรม์ ( E-policy ) ภายใน 5 นาที!

ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยครับ …

masii ดีไหม
ขั้นตอนที่ 1 ในการซื้อประกันโดรน

ขั้นตอนที่ 1: เข้าไปที่ www.masii.co.th

เริ่มขั้นตอนแรกของการซื้อ ประกันโดรน เพียงคลิก www.masii.co.th เลือก “ บริการประกันภัย ” เลือก “ ประกันโดรน ”

ประกันโดรน
ขั้นตอนที่ 2 ในการซื้อประกันโดรน

ขั้นตอนที่ 2: ระบุรายละเอียดโดรน

เมื่อคุณเข้าสู่ masii.co.th และเลือก บริการประกันภัย ของเราแล้วนั้น หน้าต่างเว็บไซต์จะนำคุณเข้าสู่หน้าการเลือกแบบประกันภัยต่างๆ เพื่อให้ได้แผนประกันโดรนที่ตรงใจ ให้คลิกเลือกบริการ “ ประกันโดรน ” พร้อมกรอกรายละเอียดที่จำเป็นเกี่ยวกับโดรนของคุณ ในขั้นแรกคือ

  • ยี่ห้อโดรน
  • รุ่นของโดรน
  • ระบุน้ำหนักโดรน ( ระบบจะระบุให้อัตโนมัติ ตามน้ำหนักจริงของโดรน ในรุ่น และยี่ห้อนั้นๆ ของคุณ )

จากนั้นกด “ ตกลง ”

*** รายละเอียดเหล่านี้ช่วยให้เราปรับแต่งความคุ้มครองประกันภัยตามความต้องการเฉพาะของคุณได้ จากการ เปรียบเทียบแผนประกันภัย ทั้งรูปแบบความคุ้มครอง และราคาค่าเบี้ยประกัน เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับการประกันภัยที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด

แผนประกันโดรน
ขั้นตอนที่ 3 ในการซื้อประกันโดรน

ขั้นตอนที่ 3: เปรียบเทียบแผนประกัน พร้อมเลือกความคุ้มครอง ประกันโดรน

จากนั้น หน้าต่างเว็บไซต์จำนำคุณเข้าสู่หน้า เปรียบเทียบตัวเลือกแผนประกัน ซึ่งจะแสดงความคุ้มครองและราคาค่าเบี้ยประกันที่ตรงกับความต้องการของคุณ ในแพลตฟอร์มนี้ masii มีตัวเลือกของหลักการความคุ้มครองมากมายให้คุณได้เลือกพิจารณา ได้แก่

  • ความคุ้มครองความรับผิด: การป้องกันการเรียกร้องของบุคคลที่สามสำหรับการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดจากโดรนของคุณ
  • ความคุ้มครองตัวถัง: การคุ้มครองตัวโดรนของคุณ ครอบคลุมการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหาย
  • ความคุ้มครองการโจรกรรมและการสูญหาย: ปกป้องโดรนของคุณจากการโจรกรรมหรือการสูญเสียทั้งหมด

masii ยังมีฟีเจอร์ให้คุณได้ เปรียบเทียบประกันโดรน ได้เพิ่มเติมอีก เพื่อให้คุณได้พิจารณาการใช้โดรน หลักการความคุ้มครองของแบบประกัน รวมถึงงบประมาณที่คุณต้องการ เมื่อเลือกตัวเลือกความคุ้มครองที ครอบคลุม และตรงใจ ก็สามารถกด “ สมัคร ” ได้ทันที

*** ดูราคาค่าเบี้ยประกัน แพ็คเกจ ประกันโดรน ราคาดี พร้อมรายละเอียดความคุ้มครอง เพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่!

เบี้ยประกันโดรน
ขั้นตอนที่ 4 ในการซื้อประกันโดรน

ขั้นตอนที่ 4: กรอกข้อมูลและรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับโดรน ผู้เอาประกันภัย และข้อมูลผู้ใช้โดรน

เมื่อกดที่ปุ่ม “ สมัครแล้ว ” หน้าต่างเว็บไซต์จะแสดงหน้าสรุปความคุ้มครองของแผนประกันโดรนที่คุณเลือก พร้อมราคาค่าเบี้ยประกันภัย และถัดมาจะเป็นขั้นตอนการ กรอกข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการทำประกันภัยโดรน

เมื่อกรอกข้อมูลในหมวด ผู้เอาประกันภัย / ข้อมูล นักบินโดรน / และรายละเอียดเกี่ยวกับ ตัวเครื่องโดรน พร้อมอัปโหลด รูปถ่ายโดรน เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถ กด “ ตกลง ” ได้เลยครับ ทางเจ้าหน้าที่ของ masii จะใช้เวลาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามความต้องการและงบประมาณของคุณ โดยเร็วที่สุด!

กรอกข้อมูลซื้อประกันภัยโดรน

กรอกข้อมูลซื้อประกันภัยโดรน
ขั้นตอนที่ 5 ในการซื้อประกันโดรน : กรอกข้อมูลซื้อประกันภัยโดรน

ขั้นตอนที่ 5: รับอีเมล ยืนยันการซื้อ ประกันโดรน และ โอนเงิน เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยโดรน

เมื่อคุณพอใจกับราคาแล้ว การดำเนินการซื้อ ประกันโดรน ในขั้นต่อไปนั้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ( ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง ) จะติดต่อกลับ พร้อมแจ้งรายละเอียดการโอนค่าเบี้ยประกันภัยทางอีเมลที่คุณแจ้งไว้ ในขั้นตอนการกรอกใบสมัคร โดยกระบวนการนี้ จะเป็นไปด้วยความรวดเร็วและปลอดภัย ทำให้คุณอุ่นใจได้ทันที

สนใจทำ ประกันโดรน 

เปรียบเทียบแผนประกันโดรนที่โดนใจคุณ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สมัคร ประกันโดรน ต่อประกันโดรน รวมถึง ซื้อประกันอุบัติเหตุ สำหรับผู้บังคับโดรน ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอย่างที่คิด สามารถซื้อออนไลน์ได้ง่ายที่ masii คลิกเลย ที่นี่ หรือหากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประกันโดรน การขึ้นทะเบียนโดรน สามารถสอบถามได้ที่ 02 710 3100 หรือ 06 3323 1640 รวมถึง Line @masii 

อ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประกันโดรน

_________________________

Please become Masii Fan

Facebook: https://lnkd.in/gFFh8mh

Website: www.masii.co.th

Blog: https://masii.co.th/blog

Line: @masii

Tel: 02 710 3100 

Youtube: https://lnkd.in/gbQf9eh

Instagram: https://lnkd.in/ga4j5ri

Twitter: twitter.com/MasiiGroup

#DJI #BIGCamera #Phantom

#โดรน #บินโดรน #อากาศยานไร้คนขับ

#โดรนเกษตร #ประกันภัยโดรน #ประกันโดรน

#เปรียบเทียบประกันโดรน #ลงทะเบียนโดรน

#กสทช #CAAT #masii #มาสิ #ครบง่ายสะดวก