อุบัติเหตุไม่มีคู่กรณี เรียกร้องค่าเสียหายจากใครได้บ้าง

อุบัติเหตุไม่มีคู่กรณี เรียกร้องค่าเสียหายจากใครได้บ้าง
อุบัติเหตุไม่มีคู่กรณี เรียกร้องค่าเสียหายจากใครได้บ้าง
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

อุบัติเหตุ เป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุภายในบ้าน หรือ อุบัติเหตุทางรถยนต์ ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นย่อมนำมาซึ่งความเสียหายต่อทั้งร่างกายและทรัพย์สินไม่มากก็น้อย หากเป็นอุบัติเหตุที่มีคู่กรณี ยังสามารถหาฝ่ายถูก ฝ่ายผิด และผู้รับผิดชอบได้ แต่ถ้าเป็นอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี เช่น รถคว่ำ รถเสียหลัก หรือชนกับวัตถุอื่นๆ ที่ไม่ใช่รถยนต์ล่ะ จะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากใครได้บ้าง เราตาม masii ไปหาคำตอบกันเลยค่ะ

อุบัติเหตุไม่มีคู่กรณี เรียกร้องค่าเสียหายจากใครได้บ้าง

อุบัติเหตุไม่มีคู่กรณี เรียกร้องค่าเสียหายจากใครได้บ้าง

เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์แบบไม่มีคู่กรณี เช่น รถพลิกคว่ำ รถตกถนน ชนต้นไม้ ชนเสาไฟฟ้า ฯลฯ จนเป็นเหตุให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต รวมถึงรถยนต์และทรัพย์สินได้รับความเสียหายด้วยนั้น จะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้จากสิ่งต่อไปนี้

1. พ.ร.บ.รถยนต์ (เฉพาะ ค่าเสียหายเบื้องต้น)

หากรถยนต์คันที่เกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณีมี พ.ร.บ.รถยนต์ และ พ.ร.บ.ยังไม่หมดอายุนั้น ผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและร่างกายจาก พ.ร.บ.รถยนต์ เป็น ค่าเสียหายเบื้องต้น เท่านั้น โดยสามารถยื่นเรื่อง เบิก พ.ร.บ. ได้ภายใน 180 วันนับแต่วันเกิดเหตุ โดยจะได้รับความคุ้มครอง ดังนี้

 • กรณีบาดเจ็บ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลตามจริง สูงสุดคนละไม่เกิน30,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิต หรือ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร ได้รับเงินชดเชยรายละ 35,000 บาท
 • ในกรณีที่ผู้ประสบภัยเกิดความเสียหายทั้ง 2 กรณี จะได้เป็นเงินรวมกันไม่เกิน 65,000 บาท

อุบัติเหตุไม่มีคู่กรณี เรียกร้องค่าเสียหายจากใครได้บ้าง

เอกสารในการเบิก พ.ร.บ. รถยนต์

 • กรณีบาดเจ็บ
 • กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพถาวร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ ที่สามารถพิสูจน์ตัวตนผู้ประสบภัย
  • ใบรับรองแพทย์
  • หนังสือรับรองคนพิการ ที่แสดงถึงการสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ
  • สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์
 • กรณีเสียชีวิต
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิต
  • ใบมรณบัตร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของทายาทโดยธรรม
  • สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน และหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

อุบัติเหตุไม่มีคู่กรณี เรียกร้องค่าเสียหายจากใครได้บ้าง

2. ประกันรถยนต์ (เฉพาะ ประกันรถยนต์ชั้น 1)

ทั้งนี้หากรถยนต์คันที่เกิดเหตุได้ทำ ประกันรถยนต์ชั้น 1 ก็จะได้รับความคุ้มครองในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณีด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น รถคว่ำ รถตกถนน ชนต้นไม้ ชนเสาไฟฟ้า หินดีด กระจกแตก กระจกร้าว เป็นต้น โดยจะได้รับความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อร่างกายและทรัพย์สินตามทุนประกันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ความคุ้มครองประกันรถยนต์ชั้น 1

 • ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของผู้เอาประกันและคู่กรณี
 • ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของคู่กรณี
 • คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์คันเอาประกัน แม้เกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี เช่น ขับรถชนเสาไฟฟ้า ชนกำแพง หินดีด กระจกร้าว ยางแตก รถพลิกคว่ำ ตกถนน เป็นต้น
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และเงินชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร
 • คุ้มครองกรณีรถหาย ไฟไหม้รถ หรือน้ำท่วม (บางกรมธรรม์)
 • เงินประกันตัวผู้ขับขี่

อุบัติเหตุไม่มีคู่กรณี เรียกร้องค่าเสียหายจากใครได้บ้าง

เมื่อได้ทราบกันไปแล้วว่าหากเกิดอุบัติเหตุไม่มีคู่กรณี จะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากใครได้บ้าง อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัย เพื่อนๆ ควรขับขี่รถยนต์อย่างระมัดระวัง ไม่ประมาท และถ้าจะให้ดีควรทำประกันรถยนต์ไว้ด้วยเพื่อความอุ่นใจ เพียง คลิกที่นี่ เพื่อเปรียบเทียบหรือซื้อประกันรถยนต์กับเว็บไซต์มาสิได้ง่ายๆ

สนใจสมัครประกันรถยนต์

regis-but
สนใจสมัคร

หรือหากมีข้อสงสัยสามารถโทร.มาสอบถามได้ที่ 02 710 3100 นอกจากนี้ยังสามารถแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราที่ @masii (มี @ ด้วยนะ) เพื่อติดตามข่าวสารและบทความที่น่าสนใจจากมาสิ เช่น ประกันรถยนต์ ประกันมอเตอร์ไซค์ ประกันเดินทาง ประกันภัยโดรน ประกันเดินทาง ประกันสุขภาพ และประกันไวรัสโคโรนาbanner-blog-masii-ci-2020