หน้าแรก ประกันภัยรถยนต์ มี พ.ร.บ.รถยนต์ บาดเจ็บจากรถ ก็จบเรื่องได้ง่ายๆ จริงเหรอ?

มี พ.ร.บ.รถยนต์ บาดเจ็บจากรถ ก็จบเรื่องได้ง่ายๆ จริงเหรอ?

พ.ร.บ.รถยนต์
มี พ.ร.บ.รถยนต์ บาดเจ็บจากรถ ก็จบเรื่องได้ง่ายๆ จริงเหรอ?
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada
 ต่อพ.ร.บ.รถยนต์

มี พ.ร.บ. ดีอย่างไร

มี พ.ร.บ.รถยนต์ บาดเจ็บจากรถ ก็จบเรื่องได้ง่ายๆ จริงเหรอ?

 • เมื่อพูดถึง พ.ร.บ.รถยนต์ ก็เป็นสิ่งจำเป็นไม่ต่างกับประกันภัยรถ
 • เพราะไม่ใช่แค่เพียงกฏหมายบังคับว่าให้รถทุกคันต้องมี พ.ร.บ.รถยนต์ แต่ยังสามารถช่วยลดความเสี่ยง ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น

ถ้าไม่มีพ.ร.บ.รถยนต์ จะเป็นอย่างไร?

 • หากตรวจพบว่า รถของท่านไม่มี พ.ร.บ. ท่านก็จะได้รับโทษทางกฎหมาย ปรับไม่เกิน 10,000 บาท ทั้งเจ้าของรถและผู้นำรถที่ไม่มี พ.ร.บ.มาใช้อัตรา
อัตราค่าใช้จ่ายในการต่อ พ.ร.บ. ยานพาหนะ อัปเดตปี 2566 เท่าไหร่กันนะ?

พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์

– เครื่องยนต์ไม่เกิน 75 CC 150 บาทขึ้นไป

– เครื่องยนต์ 75 – 125 CC 350 บาทขึ้นไป

– เครื่องยนต์ 125 – 150 CC 450 บาทขึ้นไป

– เครื่องยนต์มากกว่า 150 CC 650 บาทขึ้นไป

พ.ร.บ. รถยนต์

– รถยนต์โดยสารที่นั่งไม่เกิน 7 คน 600 บาท/ปี

– รถยนต์โดยสารเกิน 7 คน ไม่เกิน 15 ที่นั่ง 1,100 บาท/ปี

– รถยนต์โดยสารเกิน 7 คน เกิน 15 ที่นั่ง ไม่เกิน 20 ที่นั่ง 2,050 บาท/ปี

– รถยนต์โดยสารเกิน 7 คน เกิน 20 ที่นั่ง ไม่เกิน 40 ที่นั่ง 3,200 บาท/ปี

– รถยนต์โดยสารเกิน 7 คน เกิน 40 ที่นั่ง เสียค่าต่อ พ.ร.บ. 3,740 บาท/ปี

– รถยนต์ไฟฟ้า 600 บาท/ปี

*ราคายังไม่ภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7%

พ.ร.บ.รถกระบะ

– รถยนต์บรรทุก (รถกระบะ) น้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน 900 บาท

– รถยนต์บรรทุก น้ำหนักเกิน 3 ตัน แต่ไม่เกิน 6 ตัน 1,220 บาท

– รถยนต์บรรทุก น้ำหนักเกิน 6 ตัน แต่ไม่เกิน 12 ตัน 1,310 บาท

– รถยนต์บรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง แก๊ส หรือกรด ขนาดน้ำหนักรวมไม่เกิน 12 ตัน 1,680 บาท

– รถยนต์บรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง แก๊ส หรือกรด ขนาดน้ำหนักรวมเกิน 12 ตัน 2,320 บาท

พ.ร.บ.รถยนต์

ประโยชน์ของ พ.ร.บ.รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเราสามารถเคลมอุบัติเหตุได้กับบริษัทประกันที่เราซื้อ พ.ร.บ.รถยนต์ ดังนี้

– บาดเจ็บ สามารถเคลมค่ารักษาพยาบาลได้ โดยทาง พ.ร.บ.จะจ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท/คน

– ทุพพลภาพ หากพิการหลังเกิดอุบัติเหตุ ทางบริษัทประกันจะจ่ายให้อีกจากค่ารักษาเบื้องต้น 30,000 บาท จากข้อ 1 แต่ไม่เกิน 65,000 บาทต่อคน

– เสียชีวิต ถ้าเสียชีวิตทันทีหลังจากประสบอุบัติเหตุ บริษัทประกันจะจ่ายเงินค่าทำศพ 35,000 บาทต่อคน แต่หากเสียชีวิตหลังจากรับการรักษาไปแล้ว (จากข้อ 1 ตามวงเงินรักษา 30,000 บาทต่อคน) ทางประกันก็จะจ่ายแบบเหมารวมไม่เกิน 65,000 บาท

อันนี้เป็นการเคลมได้ทันทีโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิดของผู้เอาประกันภัย แต่หากพิสูจน์ยืนยันว่าผู้ขับฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด ฝั่งบริษัทประกันที่เป็นฝ่ายผิดจะรับผิดชอบแก่ผู้เสียหาย ในกรณีบาดเจ็บ รับค่าชดเชยไม่เกิน 80,000 บาท แต่หากเสียชีวิต หรือพิการ จะชดเชยเป็นเงิน 500,000 บาท

ขั้นตอนการเคลม พ.ร.บ.

ผู้บาดเจ็บ หรือทายาท สามารถยื่นเรื่องขอรับค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้โรงพยาบาลเป็นผู้รับแทนก็ได้ภายใน 7 วัน โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด และระยะเวลาในการขอใช้สิทธิ์ พ.ร.บ.ภายใน 180 วันหลังจากวันที่เกิดเหตุ โดยเตรียมหลักฐานให้ครบ ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประชาชนทั้งผู้บาดเจ็บและเจ้าของรถ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบันทึกประจำวันจากตำรวจ
 4. สำเนาหนังสือจดทะเบียนรถ
 5. ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 6. ใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์จากทางโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา

สำหรับในกรณีเสียชีวิต นำเอกสาร สำเนาบันทึกประจำวันพนักงานสอบสวนที่แสดงว่าผู้รับประกันถึงแก่ความตายจากประสบภัยจากรถ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสบอุบัติเหตุ สำเนาบัตรประชาชนทายาท สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาใบมรณบัตร ยื่นกับทางบริษัทประกันนั้น ๆ

……………………………………..

เมื่อมีการเดินทาง ใช้รถใช้ถนนครั้งใด ไม่ว่าระยะทางจะใกล้หรือไกล masii อยากฝากให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านดำรงอยู่บนความไม่ประมาท ปฏิบัติตามกฎจราจร ลดความเร็วขณะขับขี่ ตรวจเช็กสภาพรถก่อนออกเดินทาง และที่สำคัญ อย่างลืม เช็ก ประกันรถยนต์ ให้พร้อมก่อนออกเดินทางนะครับ ซึ่งประกันรถยนต์ในปัจจุบันก็มีให้เลือกมากมายหลากหลายบริษัท และที่ดีกว่าเดิมคือ วันนี้คุณสามารถ ซื้อประกันรถยนต์ ออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์มาสิ ได้อย่างง่ายๆ ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์ กับเว็บไซต์ masii มีขั้นตอนอย่างไร ?

ประกันรถยนต์

 1. เข้าเว็บไซต์ masii.co.th

เข้าเว็บไซต์มาสิ www.masii.co.th แล้วเลือกแถบ “ ประกันรถยนต์ ” เพื่อทำการ เปรียบเทียบประกันรถยนต์ และเลือกซื้อประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์

 1. กรอกข้อมูลรถยนต์ที่ต้องการทำประกันรถยนต์

กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ที่ต้องการทำประกัน ได้แก่ ปีที่จดทะเบียน ยี่ห้อและรุ่นของรถ พร้อมกรอกเบอร์โทรศัพท์ จากนั้นคลิก  “ เปรียบเทียบเลย ”

ประกันรถยนต์

 1. เลือกประเภทประกันรถยนต์ ที่ต้องการ

จากนั้น เว็บไซต์มาสิจะแสดงผล ประกันภัยรถยนต์ ที่เหมาะสมมาให้ โดยสามารถคลิกตัวเลือกอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ประเภทประกันภัย ได้แก่ ประกันรถยนต์ชั้น 1 , ประกันรถยนต์ชั้น 2 , ประกันรถยนต์ชั้น 2+ , ประกันรถยนต์ชั้น 3 และ ประกันรถยนต์ชั้น3+ รวมถึงความคุ้มครองอื่นๆ ที่ต้องการ

 1. สามารถ เปรียบเทียบประกันรถยนต์ ได้

นอกจากนี้เรายังสามารถคลิกเปรียบเทียบประกันรถยนต์ที่ต้องการ เพื่อนำมาเปรียบเทียบรายละเอียดความแตกต่างในภายหลังได้

ประกันรถยนต์

 1. เลือกประกันรถยนต์ ที่ต้องการซื้อ

หลังจากเปรียบเทียบประกันรถยนต์ และตัดสินใจได้แล้วว่าจะซื้อประกันรถยนต์ตัวไหน ให้คลิก “ สนใจ ” จากนั้นเว็บไซต์จะให้กรอกข้อมูลสำหรับให้เจ้าหน้าที่ติดต่อดำเนินการขั้นสุดท้าย

 1. กรอกเบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อดำเนินการในขั้นตอนสุดท้าย

กรอกหมายเลขโทรศัพท์ แล้วคลิก “ ยืนยัน ” เมื่อทีมงานมาสิได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินขั้นตอนการชำระเงินเป็นลำดับสุดท้ายครับ

สนใจสมัครประกันรถยนต์

เปรียบเทียบประกันรถยนต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หรือหากอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม ก็สามารถโทรศัพท์มาพูดคุยกับทีมงานได้ที่ 02 710 3100 หรือแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราที่ @masii (มี @ ด้วยนะ) เพื่อติดตามข่าวสารหรือโปรโมชั่นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ประกันรถยนต์ ประกันมอเตอร์ไซค์ ประกันการเดินทาง ประกันภัยโดรน ประกันภัยร้านกาแฟ รวมไปถึงสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิตจากสถาบันการเงินชั้นนำได้เลยครับ

อ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

_____________________________________________

Please become Masii Fan

Facebook: https://lnkd.in/gFFh8mh
Website: www.masii.co.th
Blog: https://masii.co.th/blog
Line: @masii
Tel: 02 710 3100
Youtube: https://lnkd.in/gbQf9eh
Instagram: https://lnkd.in/ga4j5ri
Twitter: twitter.com/MasiiGroup
#บัตรเครดิต #สมัครบัตรเครดิตออนไลน์
#ทำบัตรเครดิต #บัตรเครดิตใบแรก
#สินเชื่อส่วนบุคคล #บัตรกดเงินสด #เงินด่วนทันใจ
#สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ #กู้เงิน #เงินสด #เงินก้อน
#เงินด่วน #เงินกู้ทันใจ#masii #มาสิ #ครบง่ายสะดวก
#เพื่อความสุขในชีวิตที่ดีกว่า#ครบง่ายสะดวกเพื่อความสุขในชีวิตที่ดีกว่า
#SimplifiedComparison

banner-blog-masii-ci-2020