ประกันรถยนต์มี รถใช้ระหว่างซ่อม เมืองไทยประกันภัย เบี้ยเริ่มต้น 6,700 บาท

ประกันรถยนต์มี
ประกันรถยนต์มี "รถใช้ระหว่างซ่อม" เมืองไทยประกันภัย เบี้ยเริ่มต้น 6,700 บาท
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

­หากพูดถึง บริการเสริมของประกันรถยนต์ หลายคนคงนึกถึง บริการต่างๆ เช่น บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน บริการรถลากจูง บริการเงินชดเชยปลอบขวัญ รวมถึง “บริการรถใช้ระหว่างซ่อม” ซึ่งหากใครที่กำลังมองหา ประกันรถยนต์ที่มีรถใช้ระหว่างซ่อม อยู่ละก็ วันนี้ masii ก็มีประกันรถยนต์ 2+ Care และ ประกันรถยนต์ 3+ Care จาก เมืองไทยประกันภัย มาฝาก ว่าแล้วไปดูรายละเอียดกันเลย

ประกันรถยนต์มี “รถใช้ระหว่างซ่อม” เมืองไทยประกันภัย เบี้ยเริ่มต้น 6,700 บาท

ประกันรถยนต์มี "รถใช้ระหว่างซ่อม" เมืองไทยประกันภัย เบี้ยเริ่มต้น 6,700 บาท

สำหรับ ประกันรถยนต์ มีรถใช้ระหว่างซ่อม ของเมืองไทยประกันภัย เป็น ประกันรถยนต์ชั้น 2+ กับ ประกันรถยนต์ชั้น 3+ ซึ่งมีความคุ้มครองใกล้เคียงกัน ต่างกันที่ ประกันชั้น 3+ จะไม่คุ้มครองกรณี รถหาย ไฟไหม้รถ โดยมีรายละเอียดความคุ้มครอง ดังนี้

เมืองไทยประกันภัย

ประกันรถยนต์ ประกันชั้น 2+ ประกันชั้น 3+
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก    
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย / /
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / /
ความรับผิดชอบต่อตัวรถ    
ความเสียหายจากการชน / /
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ / x
ความคุ้มครองอื่นๆ    
อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร / /
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร / /
ประกันตัวผู้ขับขี่ / /

ประกันรถยนต์มี "รถใช้ระหว่างซ่อม" เมืองไทยประกันภัย เบี้ยเริ่มต้น 6,700 บาท

ความคุ้มครองแผนประกันรถยนต์ 2+, 3+ Care เมืองไทยประกันภัย

แผนประกันรถยนต์ 2+ Care 3+ Care
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/คน 500,000 500,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/ครั้ง 10,000,000 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000 1,000,000
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
ความเสียหายต่อรถยนต์/ครั้ง ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย
รถยนต์สูญหาย /ไฟไหม้ ตามทุนประกันภัย
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 100,000
ค่ารักษาพยาบาล 100,000 100,000
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 200,000 200,000
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
การประกันภัยโจรกรรมสำหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์ (จ่ายตามจริง) 10,000 10,000
เงินชดเชยปลอบขวัญเนื่องจากอุบัติเหตุเนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก (สูงสุด 3 ครั้งต่อปี) 1,000 บาท/ครั้ง 1,000 บาท/ครั้ง
บริการรถทดแทนระหว่างซ่อม กรณีเป็นฝ่ายถูก 3 วัน/อุบัติเหตุ/ปี 3 วัน/อุบัติเหตุ/ปี

ประกันรถยนต์มี "รถใช้ระหว่างซ่อม" เมืองไทยประกันภัย เบี้ยเริ่มต้น 6,700 บาท

เบี้ยประกันภัย 2+, 3+ Care เมืองไทยประกันภัย

เบี้ยประกันภัย 2+ Care 3+ Care
ทุนประกันภัย (บาท) รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้
100,000 7,500 7,500 7,900 6,700 6,700 6,999
200,000 8,299 8,299 8,700 7,200 7,200 7,700
300,000 9,100 9,100 9,500 7,600 7,600 8,700
400,000 10,100 10,100 10,500 8,000 8,000 9,700
500,000 11,200 11,200 11,600 8,700 8,700 10,800

ประกันรถยนต์มี "รถใช้ระหว่างซ่อม" เมืองไทยประกันภัย เบี้ยเริ่มต้น 6,700 บาท

รายละเอียดสิทธิประโยชน์ บริการรถใช้ระหว่างซ่อม

 1. มีรถทดแทนระหว่างซ่อม ในกรณีที่ลูกค้าเกิดอุบัติเหตุและนำรถเข้าซ่อมที่ศูนย์หรืออู่มาตรฐานในสัญญาที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น
 2. รถใช้ทดแทนระหว่างซ่อม จำนวนสูงสุด 3 วัน ต่ออุบัติเหตุ ต่อปีกรมธรรม์ เฉพาะกรณีที่เป็นอุบัติเหตุจากการชนกับยานพาหนะทางบก และเป็นฝ่ายถูกเท่านั้น
 3. ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถเพิ่มจำนวนวันการใช้รถทดแทนระหว่างซ่อมได้ โดยต้องไม่เกินวันที่ซ่อมรถแล้วเสร็จ และทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันรับรถใช้ทดแทนระหว่างซ่อม โดยเสียค่าใช้จ่ายอัตราพิเศษตามที่บริษัทฯ กำหนด

อัตราค่าใช้จ่ายรถทดแทนระหว่างซ่อม (Honda Brio, Nissan Almera)

กรณีผู้เอาประกันภัยมีเคลม อัตราค่าใช้จ่ายรายวัน (บาท/วัน)
1-3 วัน 4-15 วัน
ผู้เอาประกันภัยมีเคลมฝ่ายถูก ฟรี 500

ประกันรถยนต์มี "รถใช้ระหว่างซ่อม" เมืองไทยประกันภัย เบี้ยเริ่มต้น 6,700 บาท

เงื่อนไขบริการรถใช้ทดแทนระหว่างซ่อม

 1. ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้สิทธิการให้บริการรถใช้ระหว่างซ่อม จากบริษัทฯ ได้จากโครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้น
 2. ผู้ใช้บริการที่เป็นเจ้าของรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุ จะต้องนำรถยนต์เข้าซ่อมภายใน 60 วันนับจากวันที่เกิดเหตุ
 3. ผู้ใช้บริการจะต้องติดต่อกับบริษัทฯ ที่เบอร์ 1484 เพื่อจัดเตรียมเอกสารขอใช้รถทดแทนระหว่างซ่อม โดยจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ และบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดรถใช้ทดแทนระหว่างซ่อมให้
 4. ผู้ใช้บริการจะต้องไปรับรถใช้ทดแทนระหว่างซ่อมตามสถานที่ที่บริษัทฯ กำหนด ด้วยตนเอง
 5. ผู้ใช้บริการจะต้องมีบัตรเครดิตที่สามารถใช้งานได้จนถึงวันคืนรถ โดยมีวงเงินเหลืออย่างน้อย 5,000 บาท สำหรับเป็นวงเงินประกันความเสียหาย และผู้ให้บริการจะไม่หักค่าใช้จ่ายใด ก็ต่อเมื่อนำรถมาส่งคืนโดยไม่เกิดอุบัติเหตุ หรือความเสียหายใด
 6. ผู้ใช้บริการต้องนำรถมาคืนตามวันและเวลาที่ระบุในเอกสารรถใช้ระหว่างซ่อม หากเกินจะต้องจ่ายค่าชั่วโมงละ 100 บาท โดยเศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง หากเกิน 5 ชั่วโมง คิดเป็น 1 วัน โดยจ่ายตามราคาค่าเช่าที่บริษัทฯ กำหนดไว้
 7. ผู้ใช้บริการต้องเติมนำมันเชื้อเพลิงให้เท่าเดิมเหมือนตอนรับรถ เมื่อนำรถมาส่งคืน
 8. ผู้ใช้บริการจะใช้บริการรถทดแทนได้ ก็ต่อเมื่อชำระเบี้ยประกันภัยครบถ้วน
 9. ผู้ใช้บริการต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไป และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุ
 10. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่มารับ/ส่งคืน ตามวันเวลาที่จองและยกเลิกหรือเลื่อนวันเช่า นับตั้งแต่การรับรถในการจอง จะมีค่าปรับ 600 บาท และจะไม่ได้รับรถ (เนื่องจากผิดเงื่อนไข)

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. การระบุว่าผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกนั้น จะขอสงวนสิทธิ์ ยึดถือข้อมูลที่ระบุโดยบริษัทที่รับประกันภัย
 3. น้ำมันเชื้อเพลิง และค่าปรับจราจร ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
 4. ถ้าต้องการให้มีบริการรับส่งรถยนต์ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าบริการรับ-ส่งที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ใช้งานปกติเท่านั้น ห้ามนำรถไปใช้ในทางพาณิชย์ เช่าช่วง การแข่งขัน หรือรับจ้าง

ประกันรถยนต์มี "รถใช้ระหว่างซ่อม" เมืองไทยประกันภัย เบี้ยเริ่มต้น 6,700 บาท

และนี่ก็คือ ประกันรถยนต์ ที่มีบริการรถใช้ระหว่างซ่อม ของเมืองไทยประกันภัย ที่มาสินำมาฝากกันในวันนี้ หากใครสนใจ ประกันรถยนต์ เมืองไทย 2+ Care และ เมืองไทย 3+ Care ก็สามารถติดต่อกับมาสิได้เลยที่ 02 710 3100 หรือแอดไลน์มาได้ที่ @hellomasii (มี @ ด้วยนะ) เพื่อสอบถามรายละเอียดหรือซื้อประกันรถยนต์ผ่านมาสิแบบง่ายๆ

สนใจสมัครประกันรถยนต์

regis-but
สนใจสมัคร

หรือหากใครที่ต้องการเปรียบเทียบประกันรถยนต์ประเภทอื่นๆ สามารถ คลิกที่นี่ เพื่อซื้อประกันรถยนต์กับเว็บไซต์มาสิ หรือแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราที่ @masii (มี @ ด้วยนะ) เพื่อติดตามข่าวสาร และบทความดีๆ เกี่ยวกับ ประกันรถยนต์ ประกันมอเตอร์ไซค์ ประกันบิ๊กไบค์ ประกันภัยโดรน ประกันเดินทาง ประกันสุขภาพ รวมถึง สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรกดเงินสด และบัตรเครดิต จากสถาบันการเงินชั้นนำ

banner-blog-masii-ci-2020