ทำประกันสุขภาพไว้แล้ว ต้องซื้อประกันเดินทางไหม

ทำประกันสุขภาพไว้แล้ว ต้องซื้อประกันเดินทางไหม
ทำประกันสุขภาพไว้แล้ว ต้องซื้อประกันเดินทางไหม
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

หลายคนคงทราบว่าเมื่อเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะไปท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจ การซื้อประกันเดินทาง ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือเจ็บป่วยระหว่างเดินทางก็จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ แต่ถ้าหากในกรณีที่ทำประกันสุขภาพไว้อยู่แล้ว ยังต้องซื้อประกันเดินทางอีกไหม masii มีรายละเอียดมาฝาก 

ทำประกันสุขภาพไว้แล้ว ต้องซื้อประกันเดินทางไหม

ทำประกันสุขภาพไว้แล้ว ต้องซื้อประกันเดินทางไหม

มีประกันสุขภาพอยู่แล้ว ก็ควรซื้อประกันเดินทาง

ถึงแม้คุณจะมีประกันสุขภาพอยู่แล้วแต่ในกรณีที่ต้องเดินทางไปท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจที่ต่างประเทศ ทุกคนควรซื้อประกันเดินทาง เพราะประกันเดินทางไม่ได้คุ้มครองเฉพาะการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงกรณี เกิดอุบัติเหตุ กระเป๋าเดินทางชำรุดหรือสูญหาย สายการบินยกเลิกหรือล่าช้า อีกด้วยเรียกว่าเป็นประกันภัยที่เหมาะกับคนเดินทางหรือนักท่องเที่ยว

ยิ่งตอนนี้ประกันเดินทางของหลายบริษัท เมื่อผู้เอาประกันเจ็บป่วยระหว่างเดินทางก็สามารถเข้ารักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่าย ยกเว้นการเจ็บป่วยที่เกิดจากโรคที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว โรคประจำตัว หรือภาวะแทรกซ้อนที่จากโรคประจำตัว ประกันเดินทางจะไม่คุ้มครอง

ทำประกันสุขภาพไว้แล้ว ต้องซื้อประกันเดินทางไหม

นอกจากนี้การเดินทางไปยุโรปทุกคนต้องทำประกันเดินทาง เพื่อใช้เป็นเอกสารสำคัญในการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น โดยต้องมีวงเงินประกันไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท เอาเป็นว่าเมื่อคุณต้องเดินทางไปต่างประเทศก็ควรทำประกันเดินทาง ถึงแม้ว่าจะมีประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุอยู่แล้วก็ตาม

ทำประกันสุขภาพไว้แล้ว ต้องซื้อประกันเดินทางไหม

สนใจสมัครประกันเดินทาง

regis-but
สนใจสมัคร

ซึ่งการทำประกันเดินทางเพียงแค่ คลิกที่นี่ ก็สามารถเปรียบเทียบประกันเดินทาง และซื้อประกันเดินทางออนไลน์ได้ง่าย ๆ แล้วชำระเงินพร้อมกับรอรับกรมธรรม์ได้ทางอีเมล หรือหากใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับทำประกันเดินทางสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่ 02 710 3100 รวมถึงแอด LINE @masii มาคุยกันได้

travel banner