ธนาคารกรุงไทยขยายระยะเวลาพักชำระหนี้ต้นปี 2564 อีก 3 เดือน

ธนาคารกรุงไทยขยายระยะเวลาพักชำระหนี้ต้นปี 2564 อีก 3 เดือน
ธนาคารกรุงไทยขยายระยะเวลาพักชำระหนี้ต้นปี 2564 อีก 3 เดือน
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

เนื่องจากในช่วงนี้ เกิดการระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโควิด-19 ทำให้ทุกคนต้องดูแลตัวเอง บางคน ก็ Work From home หรือบางคนอาจจะต้องสูญเสียรายได้ไป แต่ เรามีมาตรการพักชำระหนี้จากธนาคารกรุงไทยมาฝากครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปดูกันเลย

ธนาคารกรุงไทยขยายระยะเวลาพักชำระหนี้ต้นปี 2564 อีก 3 เดือน

สำหรับธนาคารกรุงไทยรอบนี้เน้นไปที่ สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน ครับซึ่งเป็น
มาตรการความช่วยเหลือระยะที่ 2 ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 ได้แก่ สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อ Home for Cash, สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน

รายละเอียด

– พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย) นาน 3 เดือน หรือ ลดค่างวด โดยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ระยะที่ 2

สำหรับลูกค้าธนาคารกรุงไทยที่สามารถเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ในระยะที่ 2 นั้นเป็นดังนี้

 • ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 เช่น ธุรกิจสายการบิน, ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจที่ปิดกิจการชั่วคราวตามประกาศทางราชการ เป็นต้น
 • ลูกค้าที่มีสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร
 • ลูกค้าที่มีประวัติการชำระปกติ ก่อนวันที่ 1 มี.ค. 63
 • การพิจารณาเข้าร่วมมาตรการฯ อยู่ในดุลพินิจของธนาคาร กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้ได้ กรุณาติดต่อธนาคาร เพื่อรับคำปรึกษาและความช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป

เอกสาร

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้
 • เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ผู้กู้ (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงรายได้ก่อนได้รับผลกระทบ
 • เอกสารแสดงรายได้หลังได้รับผลกระทบ
 • เอกสารแสดงความสัมพันธ์ของผู้ได้รับผลกระทบและผู้กู้* (ถ้ามี)
 • *หากเป็นบิดา มารดา บุตร แสดงเป็นสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ เป็นคู่สมรสแสดงสำเนาทะเบียนสมรส เป็นต้น

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ krungthai.com
 • กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และอัปโหลดเอกสาร
 • รอเจ้าหน้าตรวจสอบผลลงทะเบียนเข้ารับมาตรการช่วยเหลือฯ ระยะที่ 2

ข้อมูลจาก ธนาคารกรุงไทย

นี่คือรายละเอียดของมาตรการการช่วยเหลือจากธนาคารกรุงไทยครับ หากใครสนใจสามารถติดต่อธนาคารกรุงไทยได้เลย แต่หากสนใจในสินเชื่อส่วนบุคคลตัวอื่นก็สามารถมาเปรียบเทียบได้ด้วยตัวเองครับ

เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล

compare-button เปรียบเทียบเลย!
เปรียบเทียบเลย

สำหรับใครที่มองหาสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งสามารถเปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคลได้ ตามที่เหมาะกับเงินเดือนของตัวเองแค่คลิกที่นี่ คลิกเดียวก็ทำให้เราได้บัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อส่วนบุคคลในแบบที่ตรงกับใจเราครับ หรือแอดไลน์มาสอบถามได้ครับ ทาง [email protected] : @masii

banner-blog-masii PL