ขาดรายได้ เพราะติดโควิด ขอ เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 ยังไง ที่ masii.co.th มีคำตอบ พร้อมทำ ประกันโควิด ที่ เจอจ่ายจริง จาก ทูนประกันภัย

ขาดรายได้ เพราะติดโควิด ขอ เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 ยังไง ที่ masii.co.th มีคำตอบ พร้อมทำ ประกันโควิด ที่ เจอจ่ายจริง จาก ทูนประกันภัย
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

แม้ว่าทุกวันนี้ ร้อยละ 70 ของคนไทย จะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 กันแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม และแม้ว่าข่าวการแพร่ระบาดจะไม่ได้ถูกอัพเดตทุกชั่วโมงเหมือนช่วงแรกของการระบาด แต่ยอดการติดเชื้อโควิดในแต่ละวันยังคงมีอยู่ สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าโควิดยังคงอยู่กับเราต่อไป และเราทุกคนยังคงต้องป้องกันการติดเชื้อด้วยการดำเนินชีวิตตามวิถี New Normal เพราะหากเลือกได้คงไม่มีมีใครอยากติดโควิด แต่เมื่อติดแล้วคงดีไม่น้อยหากเราได้รับเงินชดเชยรายได้เนื่องจากการไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ  ซึ่งนอกจากการทำ ประกันโควิด แล้ว ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ได้ออกมาตรการช่วยเหลือ เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 แก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 ที่ติดโควิด ที่กลับมาหายดีแล้ว แต่ในระหว่างการรักษาทำให้มีผลกระทบต่อการขาดรายได้ โดยสามารถขอรับ เงินขาดรายได้ โควิด เงื่อนไขต้องยื่นเรื่องภายใน 2 ปี รายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้าง มาสิ ได้รวบรวมมาให้คุณแล้วครับ ไปดูกันเลย …

ขาดรายได้ เพราะติดโควิด ขอ เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 ยังไง ที่ masii.co.th มีคำตอบ พร้อมทำ ประกันโควิด ที่ เจอจ่ายจริง จาก ทูนประกันภัย

ขาดรายได้ เพราะติดโควิด ขอ เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 ยังไง ที่ masii.co.th มีคำตอบ พร้อมทำ ประกันโควิด ที่ เจอจ่ายจริง จาก ทูนประกันภัย

โควิดวันนี้ สถานการณ์ในไทยยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากยอดผู้ติดเชื้อที่ยังคงมีเพิ่มอยู่ในทุกๆ วัน ซึ่งนอกจากการทำ ประกันโควิด ที่เมื่อได้รับเชื้อแล้วจะได้รับเงินชดเชยรายได้ และค่ารักษาพยาบาลแล้วนั้น  รู้หรือไม่ครับว่า หากติดโควิด ขาดรายได้ สามารถ ขอ เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 ได้ด้วยนะครับ ทำอย่างไร มาสิ มีคำตอบดังนี้ …ขาดรายได้ เพราะติดโควิด ขอ เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 ยังไง ที่ masii.co.th มีคำตอบ พร้อมทำ ประกันโควิด ที่ เจอจ่ายจริง จาก ทูนประกันภัย

เงินทดแทนการขาดรายได้ ประกันสังคม หรือ เงินเยียวยาประกันสังคม คืออะไร ?

เงินทดแทนการขาดรายได้สำหรับการหยุดงาน เพื่อการรักษาพยาบาลตามคำสั่งแพทย์ในรอบปีปฏิทิน ถ้าผู้ประกันตนลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างจากนายจ้างครบ 30 วัน ตามกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแล้วต้องหยุดงานตามคำสั่งแพทย์ต่อไปอีก ทางสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินเรียกว่า “ เงินทดแทนการขาดรายได้ ” ซึ่งผู้ประกันตนได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ขอรับเงินขาดรายได้ เงินเยียวยาประกันสังคม

  • ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 จะได้รับ เงินเยียวยาประกันสังคม ทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ในรอบปีหนึ่งจะจ่ายให้ปีละไม่เกิน 180 วัน เว้นแต่เป็นอาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ใช้จ่ายครั้งละไม่เกิน 365 วัน
  • ในกรณีที่ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างในระหว่างหยุดงาน เพื่อการรักษาพยาบาลตามกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือมีสิทธิตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานสัญญาจ้างแรงงาน หรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างแล้ว
  • กรณีผู้ประกันตนไม่มีสิทธิ์ ได้รับ เงินเยียวยาประกันสังคม ทดแทนการขาดรายได้จนกว่าสิทธิ์ที่ได้รับเงินค่าจ้างนั้นได้สิ้นสุด จึงจะมีสิทธ์ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ดังกล่าวเท่ากับระยะเวลาที่คงเหลือ

( หากต้องการทำ ประกันโควิด หรือ ประกันการแพ้วัคซีนโควิด-19 สามารถ คลิกที่นี่! เพื่อดูรายละเอียดกรมธรรม์ รวมถึงรายละเอียดความคุ้มครองครับ )

ขาดรายได้ เพราะติดโควิด ขอ เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 ยังไง ที่ masii.co.th มีคำตอบ พร้อมทำ ประกันโควิด ที่ เจอจ่ายจริง จาก ทูนประกันภัย

ผู้ประกันตน หลังติดโควิดรับ เงินเยียวยาประกันสังคม อย่างไร ?

เงินเยียวยาประกันสังคม สำหรับ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ( ม.33 )

กรณีลาป่วย จะได้รับค่าจ้าง 30 วันแรกจากนายจ้าง หากมีการรักษาตัวเกิน 30 วัน สามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้ จากประกันสังคมนับตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วยโดยได้รับเงินทดแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้างจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยได้รับครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน เว้นแต่โรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน

เงินเยียวยาประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ( ม.39 )

รับเงินทดแทนขาดรายได้ร้อยละ 50 โดยคิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบ ( 4,800 บาท ) ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน เว้นแต่โรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน

*** ม.33 และ ม.39 จะพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และใบรับรองแพทย์ และผู้ประกันตนต้องมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ***

เงินเยียวยาประกันสังคม สำหรับ ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ( ม.39)

รับเงินทดแทนขาดรายได้ตามทางเลือก 1 – 2 – 3

( สำหรับใครที่อยากเพิ่มความคุ้มครอง ที่เป็นหลักประกันเสริมความอุ่นใจ ทั้งเรื่องค่ารักษาพยาบาล ค่าโรงพยาบาล ของการทำ ประกันโควิด-19 ที่นี่ก็มีคำตอบให้ คลิกที่นี่! เอกสารและขั้นตอน รวมถึงสมัคร ประกันโควิด )

ขาดรายได้ เพราะติดโควิด ขอ เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 ยังไง ที่ masii.co.th มีคำตอบ พร้อมทำ ประกันโควิด ที่ เจอจ่ายจริง จาก ทูนประกันภัย

คำขอร้อง ขอรับ เงินเยียวยาประกันสังคม จากการขาดรายได้ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

  1. เอกสาร แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน ( สปส.2-01 )
  2. เอกสาร ใบรับรองแพทย์
  3. หนังสือรับรองจากนายจ้าง
  4. เอกสาร สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
  5. สถิติวันลา เนื่องจากติดโควิด ของผู้ยื่นคำขอ
  6. หลักฐาน เอกสารอื่นๆ ที่เจ้าหน้าที่ขอเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา
  7. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคารหน้าแรกที่มีชื่อ – เลขที่บัญชี ( กรณีขอรับเงินทางธนาคาร )

ขอบคุณข้อมูลจาก : กระทรวงแรงงาน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคแบบนี้ เราไม่อาจรู้เลยว่าจะเกิดเหตุไม่คาดคิดติดโควิดขึ้นมาตอนไหน ถึงแม้ว่าจะป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี และแม้ว่า ผู้ประกันตน ประกันสังคม ในมาตราต่างๆ จะได้รับค่าทดแทนการขาดรายได้ แต่ มาสิ ก็ขอแนะนำให้คุณสร้างความคุ้มครองแบบคูณสองด้วย แผน ประกันโควิด iSafe และ VSafe เบี้ยเริ่มต้นเพียง 599 บาทต่อปี พร้อมคุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท! เรียกได้ว่า จ่ายหลักร้อย ความคุ้มครองหลักล้าน ทั้งกรณีอาการโคม่า และ แพ้วัคซีนทุกยี่ห้อ กรณีโคม่าจากการฉีดวัคซีน รับสูงสุด 1,000,000 ขึ้นอยู่กับแผน ประกันภัย ที่เลือก ดูเงื่อนไขและรายละเอียดความคุ้มครองของ ประกันโควิด เพิ่มเติม คลิกที่นี่!

ขาดรายได้ เพราะติดโควิด ขอ เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 ยังไง ที่ masii.co.th มีคำตอบ พร้อมทำ ประกันโควิด ที่ เจอจ่ายจริง จาก ทูนประกันภัย

ตารางเปรียบเทียบ ประกันโควิด – 19 ทั้งสองแผน จาก ทูนประกันภัย


บริษัท

ติดเชื้อ รับเงินก้อน

โคม่า

ค่ารักษาพยาบาล

ประกันอุบัติเหตุ

แพ้วัคซีน

ราคา
แผน ประกันโควิด iSafe 10,000 บาท

ทุกแผน

300,000 30,000  

150,000

 

X

499
500,000 50,000 699
1,000,000 100,000 999
แผน ประกันโควิด VSafe 300,000 30,000  

50,000

30,000 699
500,000 50,000 50,000 999
1,000,000 100,000 100,000 1,599

 

พิเศษ! อัพเดทก่อนใคร เช็กเลย… กับแผน ประกันโควิด VSafe ที่คุ้มครองทั้งโควิด และการแพ้วัคซีน

ขาดรายได้ เพราะติดโควิด ขอ เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 ยังไง ที่ masii.co.th มีคำตอบ พร้อมทำ ประกันโควิด ที่ เจอจ่ายจริง จาก ทูนประกันภัย

สนใจ สมัคร ประกันโควิด –19 จาก ทูนประกันภัย

หากใครสนใจ ประกันโควิด แผน iSafe และ VSafe จากทูนประกันภัย สามารถติดต่อกับ มาสิ ได้เลยที่ 02 710 3100 หรือแอดไลน์ @masii ( มี @ ด้วยนะครับ ) เพื่อติดตามข่าวสารและบทความดีๆ ที่ มาสิบล็อก เกี่ยวกับ ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันการเดินทาง และผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากสถาบันการเงินชั้นนำทั่วประเทศ

 อ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ ประกันโควิด ”

_____________________________________________

Please become Masii Fan

Facebook: https://lnkd.in/gFFh8mh
Website: www.masii.co.th
Blog: https://masii.co.th/blog
Line: @masii
Tel: 02 710 3100
Youtube: https://lnkd.in/gbQf9eh
Instagram: https://lnkd.in/ga4j5ri
Twitter: twitter.com/MasiiGroup
#บัตรเครดิต #สมัครบัตรเครดิตออนไลน์
#ทำบัตรเครดิต #บัตรเครดิตใบแรก
#สินเชื่อส่วนบุคคล #บัตรกดเงินสด #เงินด่วนทันใจ
#สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ #กู้เงิน #เงินสด #เงินก้อน
#เงินด่วน #เงินกู้ทันใจ#masii #มาสิ #ครบง่ายสะดวก
#เพื่อความสุขในชีวิตที่ดีกว่า #ครบง่ายสะดวกเพื่อความสุขในชีวิตที่ดีกว่า
#SimplifiedComparison

insert-banner-cta-covid