คนละครึ่งเฟส 5 มาแล้ว! แจกรอบนี้คนละ 800 บาท เงินเข้าแอพฯ วันไหน เช็กเลย!! … พิเศษ สินเชื่อส่วนบุคคล อนุมัติไว

คนละครึ่งเฟส 5 มาแล้ว! แจกรอบนี้คนละ 800 บาท เงินเข้าแอพฯ วันไหน เช็กเลย!! ... พิเศษ สินเชื่อส่วนบุคคล อนุมัติไว
คนละครึ่งเฟส 5 มาแล้ว! แจกรอบนี้คนละ 800 บาท เงินเข้าแอพฯ วันไหน เช็กเลย!! ... พิเศษ สินเชื่อส่วนบุคคล อนุมัติไว
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส โควิด-19 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสภาวะเงินเฟ้อจากปัจจัยภายนอกอย่าง รัสเซีย-ยูเครน ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต รวมไปถึงภาคการขนส่ง ซึ่งอาจทำให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยนั้น สร้างผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ จนหลายคนต้องหันไปพึ่ง สินเชื่อเงินด่วน สินเชื่อส่วนบุคคล ที่ได้ เงินก้อน มาดูแลปากท้องคนในครอบครัว ซึ่งเหล่านี้ทำให้เกิดเกิดข้อสงสัยว่าจะมีโครงการ คนละครึ่งเฟส 5 เกิดขึ้นหรือไม่ หาก คนละครึ่งเฟส 4 ได้สิ้นสุดลงในวันที่ 30 เม.ย. 65 ซึ่ง วันนี้ มาสิ จะขอนำมาเล่าพร้อมกันครับ

คนละครึ่งเฟส 5 มาแล้ว! แจกรอบนี้คนละ 800 บาท เงินเข้าแอพฯ วันไหน เช็กเลย!! … พิเศษ สินเชื่อส่วนบุคคล อนุมัติไว

คนละครึ่งเฟส 5 มาแล้ว! แจกรอบนี้คนละ 800 บาท เงินเข้าแอพฯ วันไหน เช็กเลย!! ... พิเศษ สินเชื่อส่วนบุคคล อนุมัติไว

ต้องบอกเลยครับว่านอกจาก สินเชื่อเงินด่วน และ สินเชื่อส่วนบุคคล แล้ว โครงการคนละครึ่ง ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ดีให้กับประชาชนเลยครับ ซึ่งล่าสุด คณะรัฐมนตรีวันที่ 26 ก.ค. 65 มีมติอนุมัติให้กระทรวงการคลังดำเนิน โครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 หรือ คนละครึ่งเฟส 5 เพื่อสนับสนุนวงเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวดสปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บัตรกำนัล บัตรเงินสด และบริการรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า และสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนดจากภาครัฐในอัตรา 50%

ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 ให้กับประชาชนผู้ได้รับสิทธิที่เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่เกิน 26.5 ล้านคน

คนละครึ่งเฟส 5 มาแล้ว! แจกรอบนี้คนละ 800 บาท เงินเข้าแอพฯ วันไหน เช็กเลย!! ... พิเศษ สินเชื่อส่วนบุคคล อนุมัติไว

ในส่วนของการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส 5 และการใช้จ่าย มีรายละเอียดและระยะเวลาดำเนินโครงการ ดังนี้

1.การลงทะเบียนและการใช้จ่าย

1.1 สำหรับประชาชนผู้ที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 สามารถยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 โดยจะต้องใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ในการซื้อสินค้าหรือบริการภายใต้โครงการคนละครึ่งเฟส 5 ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. ซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5

1.2 สำหรับประชาชนทั่วไปนอกเหนือจาก 1.1 จะต้องดำเนินการ ดังนี้

(1) กรณีเป็นประชาชนที่เคยได้รับสิทธิมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐที่มีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565

(2) ประชาชนนอกจาก (1) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับการยืนยันสิทธิจากการลงทะเบียนตาม 1.2 ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2565 จะต้องใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 โดยการซื้อสินค้าหรือบริการในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น.ซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5

คนละครึ่งเฟส 5 มาแล้ว! แจกรอบนี้คนละ 800 บาท เงินเข้าแอพฯ วันไหน เช็กเลย!! ... พิเศษ สินเชื่อส่วนบุคคล อนุมัติไว

สำหรับประชาชนที่ได้รับการยืนยันสิทธิจากการลงทะเบียนตาม 1.2 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป จะต้องใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 โดยการซื้อสินค้าหรือบริการในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อความผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือข้อความสั้น (SMS) แจ้งยืนยันสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5

2.คุณสมบัติประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการ

(1) ประชาชนที่มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน

(3) มีบัตรประจำตัวประชาชน

(4) ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 และไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเฟส 3

(5) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ และ (6) ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ขอบคุณ : https://www.bangkokbiznews.com/business/business_finance/1017491

คคนละครึ่งเฟส 5 มาแล้ว! แจกรอบนี้คนละ 800 บาท เงินเข้าแอพฯ วันไหน เช็กเลย!! ... พิเศษ สินเชื่อส่วนบุคคล อนุมัติไว

สำหรับใครที่ต้องการ กู้ เงิน ด่วน หรือกำลังมองหา สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินด่วน ที่ กู้ง่าย อนุมัติไว ถูกกฎหมาย ในช่วงนี้ สามารถดำเนินการ กู้ เงิน กับธนาคาร ผ่านเว็บไซต์มาสิ ได้ง่ายๆ เพียง คลิกที่นี่ เพื่อ สมัคร หรือ จากสถาบันการเงินชั้นนำ

Tiger - masii

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล

ที่ masii.co.th สามารถทำให้ทุกๆ ความต้องการทางการเงินของคุณเป็นไปได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และบริการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือโทร 02 710 3100 หรือแอดไลน์ @masii เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ กู้ เงิน กับธนาคาร หรือติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆ ที่น่าสนใจ เพราะเรามีพาร์ทเนอร์จากสถาบันการเงินชั้นนำ และ มาสิบล็อก คอยให้ข้อมูลข่าวสารดีๆ อยู่ครับ

อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินเชื่อส่วนบุคคล และโครงการคนละครึ่ง

_____________________________________________

Please become Masii Fan

Facebook: https://lnkd.in/gFFh8mh
Website: www.masii.co.th
Blog: https://masii.co.th/blog
Line: @masii
Tel: 02 710 3100
Youtube: https://lnkd.in/gbQf9eh
Instagram: https://lnkd.in/ga4j5ri
Twitter: twitter.com/MasiiGroup
#บัตรเครดิต #สมัครบัตรเครดิตออนไลน์
#ทำบัตรเครดิต #บัตรเครดิตใบแรก
#สินเชื่อส่วนบุคคล #บัตรกดเงินสด #เงินด่วนทันใจ
#สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ #กู้เงิน #เงินสด #เงินก้อน
#เงินด่วน #เงินกู้ทันใจ#masii #มาสิ #ครบง่ายสะดวก
#เพื่อความสุขในชีวิตที่ดีกว่า#ครบง่ายสะดวกเพื่อความสุขในชีวิตที่ดีกว่า
#SimplifiedComparison

banner-blog-masii PL