เช็กเลย! กองทุนประกันสังคม ม.33 ม.39 และ ม.40 ให้สิทธิคุ้มครองอะไรบ้าง

เช็กเลย! กองทุนประกันสังคม ม.33 ม.39 และ ม.40 ให้สิทธิคุ้มครองอะไรบ้าง
เช็กเลย! กองทุนประกันสังคม ม.33 ม.39 และ ม.40 ให้สิทธิคุ้มครองอะไรบ้าง
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

สำนักงานประกันสังคมแจงรายละเอียด กองทุนประกันสังคม มาตรา 33, มาตรา 39 และมาตรา 40 ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง เพราะว่าประกันสังคมไม่ได้คุ้มครองแค่เพียงพนักงานเงินเดือนเท่านั้น แต่ยังมอบสวัสดิการให้กับคนทำงานแต่ละกลุ่ม เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้า แม่ค้า และผู้ว่างงาน เป็นต้น ส่วนแต่ละกลุ่มจะได้รับความคุ้มครองอย่างไรจากประกันสังคมบ้าง ตาม masii ไปดูกันเลยค่ะ

เช็กเลย! กองทุนประกันสังคม ม.33 ม.39 และ ม.40 ให้สิทธิคุ้มครองอะไรบ้าง

เช็กเลย! กองทุนประกันสังคม ม.33 ม.39 และ ม.40 ให้สิทธิคุ้มครองอะไรบ้าง

หากพูดถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของคนทำงานที่ควรได้รับ คงไม่มีใครไม่นึกถึง “สิทธิประกันสังคม” ที่ให้หลักประกันแก่ผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์ทดแทน เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต ซึ่งไม่ได้เกิดจากการทำงาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน ซึ่งประกันสังคม ไม่ได้คุ้มครองแต่เพียงมนุษย์เงินเดือนเท่านั้น แต่ยังมอบสวัสดิการให้กับคนทำงานกลุ่มอื่นๆ โดยสามารถแบ่งกลุ่มผู้ประกันออกเป็น 3 มาตรา ดังนี้

มาตรา 33 ลูกจ้าง

มาตรา 33 คือ ลูกจ้างผู้ซึ่งทำงานให้กับนายจ้าง ที่อยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ได้รับความคุ้มครอง 7 กรณี ได้แก่ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ว่างงาน

มาตรา 39 ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ

มาตรา 39 คือ ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ โดยเป็นบุคคลที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 จ่ายเงินสมทบก่อนออกจากงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนแล้วลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน แต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคม โดยได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี ได้แก่ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ

มาตรา 40 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

มาตรา 40 คือ บุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพ หรือแรงงานอิสระ ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือผู้ประกันตนมาตรา 39 โดยได้รับความคุ้มครองมากที่สุด 5 กรณี ได้แก่ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร ตามเงื่อนไขการเกิดสิทธิ

เช็กเลย! กองทุนประกันสังคม ม.33 ม.39 และ ม.40 ให้สิทธิคุ้มครองอะไรบ้าง

เมื่อเพื่อนๆ ได้ทราบข้อมูลกันไปแล้วเกี่ยวกับ กองทุนประกันสังคม ทั้งของมาตรา 33, มาตรา 39 และมาตรา 40 ก็จะเห็นได้ว่าประกันสังคมนั้นให้สิทธิคุ้มครองอะไรเราบ้าง ทั้งนี้หากใครที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำ สามารถลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39 และ มาตรา 40 ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

สนใจสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล

regis-but
สนใจสมัคร

และสำหรับใครที่ต้องการกู้เงินด่วน เงินก้อน มาใช้ในช่วงนี้ แต่ไม่รู้จะไปหาที่กู้เงินที่ไหนดี สามารถ คลิกที่นี่ เพื่อเปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล หรือ สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลกับเว็บไซต์มาสิได้ง่ายๆ หรือโทร. 02 710 3100 และแอดไลน์ @masii เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้เงินกับธนาคาร สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินสด สินเชื่อรถแลกเงิน และผลิตภัณฑ์การเงินอื่นๆ จากสถาบันการเงินชั้นนำ

banner-blog-masii PL