masii อัปเดต! ปี 2024 สินเชื่อรถมือสอง ดอกเบี้ยที่ไหนถูกสุด คลิก!

สินเชื่อรถมือสอง
masii อัปเดต! ปี 2024 สินเชื่อรถมือสอง ดอกเบี้ยที่ไหนถูกสุด คลิก!
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

ด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ทำให้การดำเนินชีวิตทุกวันนี้ต้องมีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะหลีกเลี่ยงและสะดวกสบาย ซึ่งหลายคนอาจจะเล็งไปที่รถมือสอง นอกจากต้องดูในเรื่องของคุณภาพรถยนต์แล้ว อัตราดอกเบี้ยไฟแนนซ์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ลองเช็กดูว่าที่ไหนดอกเบี้ยถูกและตรงตามความต้องการมากที่สุด

masii อัปเดต! ปี 2024 สินเชื่อรถมือสอง ดอกเบี้ยที่ไหนถูกสุด คลิก!masii อัปเดต! ปี 2022 สินเชื่อรถมือสอง ดอกเบี้ยที่ไหนถูกสุด คลิก!

สินเชื่อรถมือสอง ที่โดนใจสุดๆ

masii อัปเดต! ปี 2022 สินเชื่อรถมือสอง ดอกเบี้ยที่ไหนถูกสุด คลิก! - ธนาคารกสิกรไทย

 1. ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้วธนาคารกสิกรไทยให้วงเงินสินเชื่อสงูสุด 100% ของประเมิน -ระยะเวลาผ่อนชำระสงูสุด 72 เดือน โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อให้มีรายได้ขั้นต่ำ 9,000 บาท อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.75% – 14.97% ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยแบ่งตามปีรถและประเภทรถ รถเก๋งและรถกระบะ ดังนี้

รถเก๋ง

 • รถเก๋งจดทะเบียนระหว่างปี 2554 – 2555 ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 95 – 6.85 ต่อปี
 • รถเก๋งจดทะเบียนระหว่างปี 2558 – 2559 ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 50 – 6.70 ต่อปี
 • รถเก๋งจดทะเบียนระหว่างปี 2560 – 2561 ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 25 – 6.45 ต่อปี

รถกระบะ

 • รถกระบะจดทะเบียนระหว่างปี 2554 – 2555 ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 20 – 7.60 ต่อปี
 • รถกระบะจดทะเบียนระหว่างปี 2558 – 2559 ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 95 – 7.45 ต่อปี
 • รถกระบะจดทะเบียนระหว่างปี 2560 – 2561 ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 70 – 7.20 ต่อปี

masii อัปเดต! ปี 2022 สินเชื่อรถมือสอง ดอกเบี้ยที่ไหนถูกสุด คลิก! - ธนาคารไทยพาณิชย์

 1. ธนาคารไทยพาณิชย์

บริการ สินเชื่อรถยนต์ รูปแบบใหม่ ที่ให้คุณเป็นเจ้าของรถได้ง่าย ๆ แถมรับความคุ้มค่ากับวงเงินสูงสุดถึง 90% ของราคาประเมิน พร้อมอัตราดอกเบี้ยเบาๆ และให้คุณผ่อนยาวสบายๆ นานสูงสุด 72 เดือน

สำหรับสูตรการคำนวณและตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ยคงที่ ตัวอย่าง ลูกค้าต้องการซื้อรถยนต์ 600,000 บาท เงินดาวน์ 120,000 บาท ยอดขอสินเชื่อ 480,000 บาท (เงินต้นที่ต้องผ่อน) อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 3% ต่อปีผ่อน 60 เดือน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีจะอยู่ที่ 5.64% ต่อปี

อัตราเบี้ยปรับลูกค้าบุคคลธรรมดา อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี +3% ต่อปีเท่ากับ 8.64% ต่อปี

อัตราเบี้ยปรับลูกค้านิติบุคคล MRR (KTB) +10% ตอปีเท่ากับ 16.87% ต่อปี (อ้างอิง MRR ธนาคารกรงไทย ณ วันที่ 15 ส.ค. 2562 ที่ 6.87%) สำหรับลูกค้าที่ชำระปกติในงวดแรก แต่งวดที่ 2 ลูกค้าไม่มาชำระดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมด = 480,000 x 3% x 5 ปี = 72,000 บาท

 1. masii อัปเดต! ปี 2022 สินเชื่อรถมือสอง ดอกเบี้ยที่ไหนถูกสุด คลิก!ธนาคารกรุงศรีออโต้ กรุงศรี ยูส คาร์

พบข้อเสนอที่หลากหลาย พร้อมตอบสนองทุกความต้องการของท่านจากธนาคาร อาทิ วงเงินสินเชื่อประมาณ 80% ของราคารถ ระยะเวลาการเช่าซื้อนานสูงสุด 84 เดือน ดาวน์น้อย หรือไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน เป็นต้น

 • ประเภทรถยนต์ที่จดทะเบียนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 00 – 15.00% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง แบบลดต้นลดดอกที่ 7.00% – 27.69%
 • ประเภทรถยนต์ที่จดทะเบียนมากกว่า 15 ปีขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 00 – 19.00% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง แบบลดต้นลดดอกที่ 18.00% – 33.00%

masii อัปเดต! ปี 2022 สินเชื่อรถมือสอง ดอกเบี้ยที่ไหนถูกสุด คลิก!

 1. ธนาคารทิสโก้ สินเชื่อเช่าซื้อรถมือสอง

สินเชื่อเช่าซื้อรถเก่า รถมือสอง ให้วงเงินสินเชื่อสูง ผ่อนชำระง่ายๆ นานสูงสุด 72 เดือน ให้วงเงินสินเชื่อ 95% สำหรับรถยนต์และรถกระบะ ถือเป็น สินเชื่อรถยนต์ อีกค่ายหนึ่งที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักมาก โดยดอกเบี้ยสินเชื่อรถมือสองปี 2563 อยู่ที่ 3%  – 17% ต่อปี เลือกผ่อนได้ตามใจได้นานสูงสุดถึง 72 เดือน แถมยังให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดถึง 95% สำหรับรถยนต์และรถกระบะอีกด้วย รายละเอียดของอัตราดอกเบี้ยทั้งรถเก๋งและรถกระบะมีดังนี้

รถเก๋ง

 • รถเก๋งจดทะเบียนปี 2558 – ปัจจุบัน ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 6 ต่อปี
 • รถเก๋งจดทะเบียนระหว่างปี 2556 – 2557 ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 6.5 ต่อปี
 • รถเก๋งจดทะเบียนระหว่างปี 2554 – 2555 ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 7 ต่อปี

รถกระบะ

 • รถกระบะจดทะเบียนระหว่างปี 2558 – ปัจจุบัน ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 6.5 ต่อปี
 • รถกระบะจดทะเบียนระหว่างปี 2556 – 2557 ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 7 ต่อปี
 • รถกระบะจดทะเบียนระหว่างปี 2554 – 2555 ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 7.5 ต่อปี

masii อัปเดต! ปี 2022 สินเชื่อรถมือสอง ดอกเบี้ยที่ไหนถูกสุด คลิก!

 1. ธนาคารเกียรตินาคิน

หากต้องการขอสินเชื่อรถมือสองที่ให้วงเงินอนุมัติสูง ผ่อนนาน มาพร้อมกับอัตราดอกเบี้ย ระหว่างร้อยละ 3.19% – 15.00% ต่อปี วงเงินอนุมัติสูงสุด 150% ของราคาประเมิน ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 72 งวด

*อัตราดอกเบี้ยคงที่ Flat Rate เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ลีสซิ่งกสิกรไทยกำหนดซึ่งการคำนวณแบบรายงวดเป็นแบบอัตราดอกเบี้ยเงินต้นคงที่ Flat Rate โดยการผ่อนชำระคิดแบบลดต้นลดดอก ใช้เพื่อการคิดส่วนลดดอกเบี้ยกรณีปิดบัญชีก่อนกำหนด

” รถ ” นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ครอบครองแล้ว รถยังช่วย กู้ เงิน ให้เราได้อีกด้วย โดยสถาบันการเงินหลายแห่งได้ให้บริการสินเชื่อ ” รถแลกเงิน ” กับลูกค้าทั่วไปที่มีรถเป็นของตัวเอง และปลอดภาระหนี้ ซึ่งให้ดอกเบี้ยที่น่าสนใจ พร้อมโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้าอีกมากมาย และในวันนี้ มาสิ ก็ได้นำเสนอ สินเชื่อรถมือสอง จากธนาคาร หรือสถาบันทางการเงินที่มีดอกเบี้ยถูกสุดๆ กันไปแล้ว หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ

สมัครสินเชื่อรถมือสอง

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถโทรมาได้ที่ 02 710 3100 หรือแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราที่ @masii ( มี @ ด้วยนะครับ ) เพื่อติดตามข่าวสาร และ บทความดีๆ ที่ มาสิบล็อก เกี่ยวกับ สินเชื่อรถแลกเงิน สินเชื่อบ้านแลกเงิน สินเชื่อส่วนบุคคล และ สินเชื่อเงินสด รวมถึง ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน จาก สถาบันการเงินชั้นนำ

อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รถแลกเงิน

_____________________________________________

Please become Masii Fan

Facebook: https://lnkd.in/gFFh8mh
Website: www.masii.co.th
Blog: https://masii.co.th/blog
Line: @masii
Tel: 02 710 3100
Youtube: https://lnkd.in/gbQf9eh
Instagram: https://lnkd.in/ga4j5ri
Twitter: twitter.com/MasiiGroup
#บัตรเครดิต #สมัครบัตรเครดิตออนไลน์
#ทำบัตรเครดิต #บัตรเครดิตใบแรก
#สินเชื่อส่วนบุคคล #บัตรกดเงินสด #เงินด่วนทันใจ
#สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ #กู้เงิน #เงินสด #เงินก้อน
#เงินด่วน #เงินกู้ทันใจ#masii #มาสิ #ครบง่ายสะดวก
#เพื่อความสุขในชีวิตที่ดีกว่า#ครบง่ายสะดวกเพื่อความสุขในชีวิตที่ดีกว่า
#SimplifiedComparison

banner-blog-masii PL