สมัครสินเชื่อรถยนต์กับ กรุงศรี คาร์ฟอร์แคช ดียังไง 

สมัครสินเชื่อรถยนต์กับ กรุงศรี คาร์ฟอร์แคช ดียังไง 
สมัครสินเชื่อรถยนต์กับ กรุงศรี คาร์ฟอร์แคช ดียังไง 
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

อีกหนึ่งทางออกที่น่าสนใจของคนมีรถยนต์และต้องการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินเพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉินหรือเป็นเงินทุนสำหรับหมุนเวียนทางธุรกิจ masii แนะนำ สินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี คาร์ฟอร์แคช แต่จะมีจุดเด่น และขั้นตอนการสมัครอย่างไร ตามไปศึกษาข้อมูลพร้อม ๆ กันดีกว่า 

สมัครสินเชื่อรถยนต์กับ กรุงศรี คาร์ฟอร์แคช ดียังไง

 

car4cash

 

จุดเด่นของสินเชื่อรถยนต์กรุงศรี คาร์ฟอร์แคช 

 • วงเงินสูงสุด 100% ของมูลค่ารถยนต์จากราคาประเมินของธนาคารฯ
 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย)
 • ผ่อนชำระตั้งแต่ 12 เดือน และสูงสุด 84 เดือน
 • ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.27% ต่อเดือน
 • สามารถใช้รถได้เหมือนเดิม
 • รับอายุรถยนต์สูงสุด 15 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี คาร์ฟอร์แคช

 • อายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • ต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 • กรณีเป็นชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือนและมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

เอกสารสมัครสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี คาร์ฟอร์แคช

 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
 • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัย และที่ทำงาน
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
 • เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง

สมัครสินเชื่อรถยนต์กับ กรุงศรี คาร์ฟอร์แคช ดียังไง ช่องทางชำระค่างวดกรุงศรี คาร์ฟอร์แคช

สมัครสินเชื่อรถยนต์กับกรุงศรี คาร์ฟอร์แคช สามารถชำระค่างวดได้สะดวกรวดเร็วด้วยบริการ “บิลไม่ต้อง” เพียงแค่แจ้งเลขบัตรประชาชนและเลขทะเบียนรถ ได้ที่ 

 • เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ที่มีเครื่องหมาย PAY AT POST ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • จุดชำระเงิน เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ 
 • หักผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สมัครสินเชื่อรถยนต์กับ กรุงศรี คาร์ฟอร์แคช ดียังไง 

สนใจสมัครสินเชื่อรถแลกเงิน 

regis-but
สนใจสมัคร

อย่างไรก็ตามการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์กรุงศรี คาร์ฟอร์แคช ทั้งวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร แต่สำหรับใครที่ต้องการหาข้อมูลเกี่ยวสินเชื่อรถยนต์ตัวอื่น ๆ สามารถ คลิกที่นี่ หรือโทรมาปรึกษากับทางทีมงามได้ที่ 02 710 3100 รวมถึงทัก LINE: @masii มาพูดคุยกันได้เลย 

banner-personal-loan