ประกันโดรน คุ้มครองอุบัติเหตุ ผู้ใช้งานโดรน ด้วยหรือไม่ 

ประกันโดรน คุ้มครองอุบัติเหตุ ผู้ใช้งานโดรน ด้วยหรือไม่ 
ประกันโดรน คุ้มครองอุบัติเหตุ ผู้ใช้งานโดรน ด้วยหรือไม่ 
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

ทำประกันโดรน เพิ่มความอุ่นใจให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น บินโดรนตกใส่บุคคลภายนอกจนได้รับบาดเจ็บ แต่ในกรณีหากเกิดอุบัติเหตุโดรนตกใส่ผู้บังคับโดรนหรือทีมงาน ประกันโดรน คุ้มครองอุบัติเหตุ ที่เกิดดังกล่าวด้วยหรือไม่ Masii มีรายละเอียดมาฝาก

ประกันโดรน คุ้มครองอุบัติเหตุ ผู้ใช้งานโดรน ด้วยหรือไม่ 

เช็ก! ประกันโดรน ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง 

ส่วนใหญ่ประกันโดรนจะให้ความคุ้มครองความรับผิดชอบบุคคลภายนอก ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี ค่าประกันตัวจากคดีอาญา และคุ้มครองตัวโดรน ซึ่งวงเงินความคุ้มครองขึ้นอยู่กับแผนประกันโดรนที่เลือกสมัคร แต่ไม่ให้ความคุ้มครองในส่วนประกันอุบัติเหตุแก่ผู้บังคับโดรนหรือทีมงาน ซึ่งจริง ๆ แล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงได้รับบาดเจ็บจากการใช้โดรน

เช็ก! ประกันโดรน ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง 

เพิ่มความอุ่นใจ ซื้อความคุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่มเติมได้ 

อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ใช้งานโดรนหรือทีมงานที่ต้องการความอุ่นใจระหว่างบังคับโดรน สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่มเติม จากประกันโดรนที่เป็นกรมธรรม์หลักได้ ซึ่งมีรายละเอียดความคุ้มครองดังนี้

ความคุ้มครอง 
วงเงินความคุ้มครอง
แบบที่ 1
 แบบที่ 2
กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
(ไม่คุ้มครองกรณี เสียชีวิตจาการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
50,000  บาท 100,000 บาท
ขยายถึงการถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย 25,000 บาท 50,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุต่อครั้ง 5,000 บาท 10,000 บาท

ราคาประกันภัยรวมอากรแสตมป์ต่อคน 

175 บาท

250 บาท

สนใจประกันโดรน 

regis-but
สนใจสมัคร

เพิ่มความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้วย ประกันโดรน คุ้มครองอุบัติเหตุ รวมถึง ทำประกันโดรน หรือ ต่อประกันโดรน สามารถคลิก ที่นี่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 710 3100 หรือ 06 3323 1640 รวมถึง Line @hellomasii 

พิเศษ! ลูกค้าที่ซื้อประกันโดรนออนไลน์กับ Masii สามารถรับกรมธรรม์ประกันผ่านทางอีเมลภายใน 1 วัน หลังส่งเอกสารและชำระเบี้ยประกันโดรนครบถ้วน ก่อนเวลา 16.00 น. ส่วนกรมธรรม์ประกันโดรนฉบับจริงจะจัดส่งตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้