สร้างคุณภาพชีวิตเพื่อนซี้สี่ขา จะน้องหมา หรือ น้องแมว ก็อุ่นใจ ด้วย ประกันสัตว์เลี้ยง เมืองไทย Cats & Dogs Plus

สร้างคุณภาพชีวิตเพื่อนซี้สี่ขา จะน้องหมา หรือ น้องแมว ก็อุ่นใจ ด้วย ประกันสัตว์เลี้ยง เมืองไทย Cats & Dogs Plus
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

เพราะน้องหมาน้องแมวที่เราเลี้ยงนั้นก็เปรียบเหมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว หากวันหนึ่งน้องเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา เจ้าของอย่างเราก็คงเป็นกังวลไม่น้อย ยิ่งบางครั้งค่ารักษาพยาบาลก็แพงจนเกินรับไหว ต้องไปหาที่ กู้ เงิน กันยกใหญ่ ทำให้หลายคนเลือกที่จะซื้อประกันสัตว์เลี้ยงกันมากขึ้น เพราะว่าช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี วันนี้ masii ได้หยิบยก ประกันสัตว์เลี้ยง เมืองไทย Cats & Dogs Plus มาฝากกัน เบี้ยประกันราคาสบายกระเป๋า แต่ให้ความคุ้มครองคุ้มค่าคุ้มราคา ถึงไม่มีสมุดวัคซีนของสัตว์เลี้ยง ไม่มีใบรับรองการตรวจสุขภาพ ฝัง หรือไม่ได้ฝังไมโครชิพ ก็สามารถสมัครประกันสัตว์เลี้ยงได้ โดยมีให้เลือก 4 แผนประกันภัย ทั้งยังเลือกซื้อแผนประกันคุ้มครองบุคคลภายนอกเพิ่มเติมได้อีกด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สร้างคุณภาพชีวิตเพื่อนซี้สี่ขา จะน้องหมา หรือ น้องแมว ก็อุ่นใจ ด้วย ประกันสัตว์เลี้ยง เมืองไทย Cats & Dogs Plus

สร้างคุณภาพชีวิตเพื่อนซี้สี่ขา จะน้องหมา หรือ น้องแมว ก็อุ่นใจ ด้วย ประกันสัตว์เลี้ยง เมืองไทย Cats & Dogs Plus

ความคุ้มครอง

 • มั่นใจด้วยความคุ้มครองที่ครบถ้วน ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป
 • ดูแลสัตว์เลี้ยงของคุณด้วย เมืองไทย Cats & Dogs Plus
 • คุ้มครองสัตว์เลี้ยงแสนน่ารัก หากเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ
 • พร้อมดูแลและรับผิดชอบหากสัตว์เลี้ยงของคุณทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย

ตารางความคุ้มครอง ประกันสัตว์เลี้ยง แบบที่ 1 : แผนสำหรับสัตว์เลี้ยงไม่ได้ฝังไมโครชิพ

ความคุ้มครอง แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4
1. เสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย 5,000 5,000 5,000
2. ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง 30,000 20,000 10,000 5,000
3. ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย

ต่อการรักษาแต่ละครั้ง

สูงสุดต่อปี

 

3,000

15,000

 

2,000

10,000

 

1,000

5,000

 

1,000

5,000

4. ค่ารักษาพยาบาลของสัตว์เลี้ยงที่สืบเนื่องมาจากพยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนังทุกชนิด

ต่อการรักษาแต่ละครั้ง

สูงสุดต่อปี

 

 

 

3,000

15,000

 

 

 

2,000

10,000

 

 

 

1,000

5,000

 

 

 

1,000

5,000

5.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก ( ต่อครั้ง / ต่อปี ) 20,000 15,000 10,000 10,000
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย ( ต่อครั้งต่อปี ) 5,000 3,000 2,000
7. การฉีดวัคซีน ตามประเภทโรคและกำหนดเวลาตามมาตรฐาน ( สูงสุดต่อปี ) 500
8. ค่าใช่จ่ายในการจัดงานศพ 5,000 3,000 2,000 2,000
9. การฝังไมโครชิพ ( 50% ของค่าใช้จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 250 บาท ) ( เฉพาะแผนที่ฝั่งไมโครชิพ )
เบี้ยประกันรายปี (รวมแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม )
อายุ 3 เดือน – 7 ปี 13,200 8,900 5,600 3,200

 

เมืองไทย Cats & Dogs Plus

ตารางความคุ้มครอง ประกันสัตว์เลี้ยง แบบที่ 2 : แผนสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ฝังไมโครชิพ

ความคุ้มครอง แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4
1. เสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย 5,000 5,000 5,000
2. ค่ารักษาพยาบาลจากการบาเดเจ็บจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง 30,000 20,000 10,000 5,000
3. ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย

ต่อการรักษาแต่ละครั้ง

สูงสุดต่อปี

 

3,000

15,000

 

2,000

10,000

 

1,000

5,000

 

1,000

5,000

4. ค่ารักษาพยาบาลของสัตว์เลี้ยงที่สืบเนื่องมาจากพยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนังทุกชนิด

ต่อการรักษาแต่ละครั้ง

สูงสุดต่อปี

 

 

 

3,000

15,000

 

 

 

2,000

10,000

 

 

 

1,000

5,000

 

 

 

1,000

5,000

5.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก ( ต่อครั้ง / ต่อปี ) 20,000 15,000 10,000 10,000
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย ( ต่อครั้งต่อปี ) 5,000 3,000 2,000
7. การฉีดวัคซีน ตามประเภทโรคและกำหนดเวลาตามมาตรฐาน ( สูงสุดต่อปี ) 500
8. ค่าใช่จ่ายในการจัดงานศพ 5,000 3,000 2,000 2,000
9. การฝั่งไมโครชิป ( 50% ของค่าใช้จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 250 บาท ) ( เฉพาะแผนที่ฝั่งไมโครชิป ) 250 250 250 250
เบี้ยประกันรายปี (รวมแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม )
อายุ 3 เดือน – 7 ปี 12,000 8,100 5,200 3,000

เงื่อนไขในการรับประกันภัย

 • สัตว์เลี้ยงต้องมีอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 7 ปี
 • สัตว์เลี้ยงต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอาการบาดเจ็บ พิการหรือเจ็บป่วย ( ดูจากใบรับรองตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง )
 • สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
 • สัตว์เลี้ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามประเภทโรคและกำหนดเวลาตามมาตรฐาน
 • จำนวนกรมธรรม์สูงสุด 1 ฉบับ / สัตว์เลี้ยง 1 ตัว
 • ต้องมีไมโครชิพ ( กรณีทำ ประกันสัตว์เลี้ยง แบบฝังไมโครชิพ )
 • ค่าฝังไมโครชิพให้ความคุ้มครองเฉพาะเมื่อกรมธรรม์มีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • กรณีทำประกันแบบฝังไมโครชิพ สัตว์เลี้ยงจะต้องได้รับการฝังไมโครชิพมาแล้วไม่เกินกว่า 30 วัน

เมืองไทย Cats & Dogs Plus

ข้อยกเว้นสำคัญ ของกรมธรรม์ ประกันสัตว์เลี้ยง

 • กรมธรรม์ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 60 วัน ( Waiting Period ) ในกรณีขาดต่ออายุให้เริ่มนับ Waiting Period ใหม่
 • ไม่คุ้มครองการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยที่เป็นสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่เกิด หรือโรคทางพันธุกรรม
 • ไม่คุ้มครองการเสียชีวิต ที่มีสาเหตุมาจากพยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนังทุกชนิด
 • ไม่คุ้มครองการเสียชีวิตหรือการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจาก

– การถูกฆ่าโดยเจตนา ถูกวางยาพิษ ยาโด๊ป หรือถูกกลั่นแกล้ง

– โรคระบาดของสัตว์เลี้ยง

– ภาวะโรคขาดอาหาร การอยู่รวมกันที่แออัด การขาดอากาศหายใจเนื่องจากคลื่นความร้อน

– การผ่าตัด หรือฉีดวัคซีนปลูกฝี เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากโรค

– ขณะการขนส่ง

 • ไม่คุ้มครองนอกอาณาเขตประเทศไทย
 • ไม่คุ้มครองการตรวจสุขภาพทั่วไป การรักษาหรือการผ่าตัดซึ่งไม่เกี่ยวกับการบาดเจ็บ

**รายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

เมืองไทย Cats & Dogs Plus

เอกสารที่ใช้ในการขอทำ ประกันสัตว์เลี้ยง ต้องครบทุกข้อ ดังนี้

 • ใบคำขอเอาประกันภัย ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์
 • ใบรับรองการตรวจสุขภาพของสัตว์เลี้ยง
 • สำเนาใบรับรองการฉีดวัคซีน
 • หลักฐานในการฝังไมโครชิพ (สำหรับสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการฝังไมโครชิพมาแล้ว) สำหรับแบบที่ 1 รับประกันภัยแบบมีไมโครชิพ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสัตว์เลี้ยง
 • รูปถ่ายของสัตว์เลี้ยง รวมถึงรูปถ่ายที่แสดงจุดเด่น (ตำหนิ) ของสัตว์เลี้ยงนั้น ไม่เกิน 2 สัปดาห์ ครบทุกรูปดังนี้
 • หน้าตรง
 • เต็มตัวด้านหน้า
 • ด้านข้าง (ซ้ายและขวา)
 • ท้อง
 • ตำหนิ

การทำ ประกันสุขภาพ สมัยนี้ ไม่ได้จำกัดอยู่ที่การทำประกันสุขภาพของคนกันอย่างเดียวแล้ว และแน่นอนว่าเราสามารถทำประกันสุขภาพของสัตว์เลี้ยงของเราเองได้ หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่าการ ทำ ประกันสัตว์เลี้ยง ซึ่งหากใครที่เลี้ยงน้องหมา หรือ น้องแมวอยู่แล้ว การทำ ประกันสุขภาพสัตว์เลี้ยง ควรจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะน้องหมาน้องแมวของเรา ถึงแม้จะตัวเล็ก แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องพาไปพบแพทย์นั้น ย่อมมีค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นมากอย่างแน่นอน จึงเป็นเหตุผลที่เราควรทำประกันสัตว์เลี้ยง เหมือนที่เราอยากได้ความอุ่นใจในการทำ ประกันภัยรถยนต์ ของผู้ใช้รถใช้ถนนครับ

สนใจ สมัคร ประกันสัตว์เลี้ยง

หากใครที่ สนใจ ประกันสัตว์เลี้ยง เมืองไทย Cats & Dogs Plusสามารถ คลิกที่นี่ หรือโทร.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงาน masii ได้เลยที่ 02 710 3100 หรือแอดไลน์ @masii เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ หรือสำหรับใครที่ต้องการซื้อ ประกันอื่นๆ อาทิ ประกันสุขภาพ ประกันโควิด-19 ซื้อประกันภัยรถยนต์ ประกันโดรน และประกันรูปแบบอื่นๆ สามารถติดต่อทีมงานมาสิได้ตามช่องทางดังกล่าวเช่นกัน เรามีโปรโมชั่น บบทความ ความรู้ดีๆ อีกเพียบ ที่ มาสิบล็อก

อ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม เกี่ยวกับ “ ประกันสัตว์เลี้ยง ”

_____________________________________________

Please become Masii Fan

Facebook: https://lnkd.in/gFFh8mh
Website: www.masii.co.th
Blog: https://masii.co.th/blog
Line: @masii
Tel: 02 710 3100
Youtube: https://lnkd.in/gbQf9eh
Instagram: https://lnkd.in/ga4j5ri
Twitter: twitter.com/MasiiGroup
#บัตรเครดิต #สมัครบัตรเครดิตออนไลน์
#ทำบัตรเครดิต #บัตรเครดิตใบแรก
#สินเชื่อส่วนบุคคล #บัตรกดเงินสด #เงินด่วนทันใจ
#สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ #กู้เงิน #เงินสด #เงินก้อน
#เงินด่วน #เงินกู้ทันใจ#masii #มาสิ #ครบง่ายสะดวก
#เพื่อความสุขในชีวิตที่ดีกว่า#ครบง่ายสะดวกเพื่อความสุขในชีวิตที่ดีกว่า
#SimplifiedComparison