ถูกใจชาวเกษตรกร! ประกันภัยโดน สำหรับโดรนเพื่อการเกษตร เบี้ยเริ่มต้นถูกที่สุด เพียง 980 บาท!

โดรนเพื่อการเกษตร
ถูกใจชาวเกษตรกร! ประกันภัยโดน สำหรับโดรนเพื่อการเกษตร เบี้ยเริ่มต้นถูกที่สุด เพียง 980 บาท!
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

ทุกวันนี้นับได้ว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทที่สำคัญในการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการกินการการใช้ ตั้งแต่ตื่นยันนอนหลับ เทคโลโยเข้ามามีบทบาที่ทำคัญมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้น สบายขึ้น ซึ่งในส่วนนี้ก็ไม่พ้นแม้เเต่เรื่องที่ยาก ๆ อย่างการทำการเกษตรก็เทคโนโลยีก็สามารถที่จะเข้ามีส่วนช่วยในการพัฒนาให้การทำการเกษตรสะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งช่วยประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย และช่วยเพิ่มผลผลิตให้มากยิ่งขึ้น อย่าง โดรนเพื่อการเกษตร ที่ วันนี้ มาสิ ได้นำมาให้ทุกคนได้รู้จัก ซึ่งเป็นโดรนรุ่นไหนอย่างไรบ้าง ตามไปดูกัน

ขอขอบคุณ : Sring Green Evolution และ KRCSHOP

 

เริ่มต้นถูกที่สุด! ประกันภัยโดรนเพื่อการเกษตรกร 

ถูกใจชาวเกษตรกร! ประกันภัยโดน สำหรับ โดรนเพื่อการเกษตร เบี้ยเริ่มต้นถูกที่สุด เพียง 980 บาท!.

ประกันภัย โดรนเพื่อการเกษตร

เบี้ยเริ่มต้นถูกที่สุด เพียง 980 บาท!

สะดวก รวดเร็ว ครบจบในที่เดียวกับ ประกันโดรน แบบที่ตอบโจทย์การใช้งาน พร้อมบริการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ แนะนำสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ มาสิ โบรกเกอร์ประกันโดรนอันดับ 1 ของประเทศไทย โดย มาสิ ได้รวบรวมประกันภัยโดรนจากหลากหลายบริษัทมาให้คุณเลือก โดยเฉพาะ โดรนเพื่อการเกษตร เบี้ยเริ่มต้นเพียง 980 บาทเท่านั้น! ช่วยลดขั้นตอนโดยไม่ต้องเสียเวลา สามารถเลือกแพ็กเกจโปรโมชั่นการทำประกันพร้อมลงทะเบียนได้เลย

รายละเอียดความคุ้มครอง

ข้อตกลงความคุ้มครอง  จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบ
1) ความรับผิดตามข้อ 1.1, 1.2 และ 1.3 รวมกันต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาประกันภัย 1,000,000
1.1 การเสียชีวิต การบาดเจ็บ การเจ็บป่วยทางร่างกาย รวมถึงอนามัย โดยอุบัติเหตุของบุคคลภายนอก แต่ไม่รวมถึงความเสียหายต่อจิตใจ (ต่อคน) 1,000,000
1.2 ความสูญเสียหรือเสียหายทางกายภาพต่อทรัพย์สิน (ต่อผู้เรียกร้อง 1 ราย) 1,000,000
1.3 ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการต่อสู้คดี ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ / ครั้ง) 100,000
2) การประกันตัวผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) – กรณีถูกควบคุมตัวในคดีอาญา เนื่องจากอุบัติเหตุจากการบังคับอากาศยานฯ ซึ่งเกิดจากความประมาท ไม่คุ้มครอง
3) ความคุ้มครองตัวโดรน ไม่คุ้มครอง

***ิ โปรโมชั่น สำหรับโดรนใหม่ที่ซื้อในประเทศไทยเท่านั้น!

หมายเหตุ (Remark) : 

1. เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมเต็มจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบแล้วกรมธรรม์จะสิ้นสุดความคุ้มครองทันที

2. จำกัดจำนวนผู้บังคับโดรนไม่เกิน 10 ท่าน หากเกิน บริษัทฯ เก็บค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มท่านละ 100 บาท

ข้อยกเว้น ( Exceptions ) :

1. ไม่คุ้มครองความเสียหายต่อเนื่องทุกชนิด และ / หรือ การสูญเสียผลกำไร และ / หรือ การขาดประโยชน์ใช้สอย
2. ไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสารเคมี (Asbestos Exclusion)
3. ไม่คุ้มครองการรับผิดอันเนื่องมาจากภัยก่อการร้าย
4. ค่าปรับทางแพ่ง ค่าปรับทางอาญา ค่าปรับโดยสัญญา หรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ
5. ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย
6. ไม่คุ้มครองความรับผิดอันเนื่องมาจากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และอินเตอร์เน็ต
7. ไม่คุ้มครองความรับผิดใดๆ สำหรับความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกค้าหรือผู้เอาประกันภัยภายในอาณาเขตความคุ้มครอง โดยมีสาเหตุมาจาก การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ การโจรกรรม การลักทรัพย์ ทุกกรณี
8. ไม่คุ้มครองการรับผิดอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์สินค้า
9. ไม่คุ้มครองความรับผิดอันเนื่องมาจากมลภาวะเป็นพิษทุกชนิด
10. อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะผู้ควบคุมโดรนอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือมีแอลกอฮอล์
11. ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย
12. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อจำกัดและข้อยกเว้นเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตร (ทสร.001)
13. เอกสารแนบท้ายข้อยกเว้นเกี่ยวกับโรคติดต่อ ( Communicable Disease Exclusion Endorsement)

โดรนเกษตร คืออะไร? 

โดรนเพื่อการเกษตร คือ เทคโนโลยีที่นำมาประยุกต์ใช้กับการเกษตร หรือเรียกง่าย ๆ ว่าเป็นนวัตกรรมการเกษตรยุคใหม่ เพื่อแก้ปัญหาแรงงานคนในภาคเกษตรของไทย ที่มีจำนวนน้อยลงทุกวัน โดยโดรนเพื่อการเกษตรจะเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน ช่วยคุมต้นทุนในการผลิต จึงช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมาก

โดรนที่ใช้ในการเกษตรมีกี่ประเภท

โดย โดรนเพื่อการเกษตร นั้น จะมีการแบ่งตามประเภทการใช้งาน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. โดรนใช้เพื่อทุ่นแรง เช่น ใช้ในการฉีดพ่นสารเคมี หว่านเมล็ดพืช หว่านปุ๋ย โดยหากใช้แรงงานในการทำงาน อาจต้องใช้มากถึง 30+ คน และใช้เวลานาน แต่หากใช้ โดรนเพื่อการเกษตร เข้ามาช่วยก็จะลดเวลาและประหยัดแรงงานคนลงไปได้เยอะ ซึ่งจะใช้คนที่ควบคุมโดรนเพียง 1-2 คน เท่านั้น

2. โดรนใช้สำรวจพื้นที่ จะใช้ในการสำรวจพื้นที่ วางแผนการเพาะปลูก และถ่ายภาพแปลง ติดตามการเจริญเติบโตและอาการผิดปกติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิต เพื่อนำมาคาดการณ์ผลผลิตหรือวางแผนการจัดการแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เลือกขนาด/รุ่นโดรนเกษตรอย่างไรให้เหมาะสม

การเลือกขนาด/รุ่นโดรนเกษตรให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรา มีปัจจัยต่างๆที่ต้องพิจารณา ดังนี้

1.ขนาดของพื้นที่แต่ละแปลงที่เราต้องการใช้งาน เช่น หากเรามีพื้นที่แปลงเกษตร 5-10 ไร่ แนะนำโดรนขนาด 10 ลิตร ขึ้นไปเพราะเป็นโดรนที่มีขนาดเล็กสะดวก คล่องตัว การเคลื่อนย้ายทำได้ง่าย เป็นต้น

2. เงินทุนที่มี สำหรับโดรนเพื่อการเกษตร ถือได้ว่าเป็นสินค้านวัตกรรมการเกษตรที่มีราคาสูงมากชิ้นหนึ่ง เมื่อเทียบกับค่าจ้างแรงงานในปัจจุบัน ทำให้เป็นอีกหนึ่งข้อจำกัดที่สำคัญในการเลือกใช้งาน

3. ผู้ใช้งาน เนื่องด้วยโดรนเพื่อการเกษตร นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมทางการเกษตรระดับสูง ซึ่งมีความจำเป็นที่ผู้ใช้จะ

ข้อดี-ข้อเสียสำหรับการใช้ โดรนเพื่อการเกษตร

ข้อดีของการใช้โดรนเพื่อการเกษตร

 • ประหยัดเวลา โดรนสามารถลดระยะเวลาการทำงานจากแบบแผนเกษตรเดิมๆ
 • สามารถบริหาร จัดสัดส่วนปุ๋ย สารเคมี เมล็ดพันธุ์ได้อย่างคุ้มค่ากว่าเดิม
 • ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนงาน ควบคุมกำลังคนได้ง่าย
 • ลดการเหยียบย่ำผลผลิต เพราะเกษตรกรไม่จำป็นต้องลงมือพ่นหว่านเอง
 • เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน เพราะไม่ต้องสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง
 • สามารถวิเคราะห์สภาพดินและความสมบูรณ์ของผลผลิตการเกษตร
 • วางแผนและคาดการณ์การผลิตได้ล่วงหน้าได้อย่างสบายๆระบบ GPS
 • ตั้งเวลาการบินล่วงหน้าได้ ไม่ต้องมีคนบังคับเพราะอาศัยการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 • ดูแลพื้นที่ได้อย่างกว้างขวางและเป็นวงกว้าง คุณภาพของผลผลิตดีขึ้น

ข้อเสียของการใช้ โดรนเพื่อการเกษตร

 • เกษตรกรจำเป็นต้องมีความรู้ด้านการใช้โดรนอย่างชำนาญ หากชำนาญไม่พออาจจะเสี่ยงต่อการบินโดนสิ่งกีดขวาง ทำให้โดรนเกิดความเสียหายได้
 • โดรนบางชนิดยังมีราคาสูงอยู่บ้าง ทำให้เกษตรกรตัดสินใจซื้อยาก
 • ถึงแม้ว่าโดรนจะทำงานได้ยาวนาน แต่ก็ยังต้องห่วงเรื่องแบตเตอรี่อยู่ดี
 • ต้องทำเรื่องขออนุญาตให้ถูกกฎหมายก่อนเริ่มใช้โดรนก่อน
 • อาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากภาคส่วนอื่น เพื่อร่วมวิเคราะห์ผลผลิต
 • โดรนต้องบินกลับมาเติมปุ๋ย เมล็ดพืช ยาฆ่าแมลงบ่อยครั้ง เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ที่ติดตัวโดรนนั้นมีขนาดจำกัด

เมื่อติดสินใจใช้โดรนบินเพื่อการเกษตรแล้ว ผู้ใช้งานต้องศึกษากฎหมายอย่างถี่ถ้วน เพราะมีหลายๆ เคสที่ผู้ใช้งานรู้เท่าไม่ถึงการณ์ บินโดรนโดยไม่มีใบอนุญาต จึงทำให้ถูกจับและถูกปรับได้

ซื้อประกันโดรน ออนไลน์ กับ masii ต้องทำอย่างไร

ซื้อประกันโดรน ง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน

เข้าเว็บไซต์มาสิ -> กรอกข้อมูล -> ยืนยันข้อมูล + ชำระค่าเบี้ย -> รับกรมธรรม์ ( E-policy ) ภายใน 5 นาที!

ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยครับ …

masii ดีไหม
ขั้นตอนที่ 1 ในการซื้อประกันโดรน

ขั้นตอนที่ 1: เข้าไปที่ www.masii.co.th

เริ่มขั้นตอนแรกของการซื้อ ประกันโดรน เพียงคลิก www.masii.co.th เลือก “ บริการประกันภัย ” เลือก “ ประกันโดรน ”

ประกันโดรน
ขั้นตอนที่ 2 ในการซื้อประกันโดรน

ขั้นตอนที่ 2: ระบุรายละเอียดโดรน

เมื่อคุณเข้าสู่ masii.co.th และเลือก บริการประกันภัย ของเราแล้วนั้น หน้าต่างเว็บไซต์จะนำคุณเข้าสู่หน้าการเลือกแบบประกันภัยต่างๆ เพื่อให้ได้แผนประกันโดรนที่ตรงใจ ให้คลิกเลือกบริการ “ ประกันโดรน ” พร้อมกรอกรายละเอียดที่จำเป็นเกี่ยวกับโดรนของคุณ ในขั้นแรกคือ

 • ยี่ห้อโดรน
 • รุ่นของโดรน
 • ระบุน้ำหนักโดรน ( ระบบจะระบุให้อัตโนมัติ ตามน้ำหนักจริงของโดรน ในรุ่น และยี่ห้อนั้นๆ ของคุณ )

จากนั้นกด “ ตกลง ”

*** รายละเอียดเหล่านี้ช่วยให้เราปรับแต่งความคุ้มครองประกันภัยตามความต้องการเฉพาะของคุณได้ จากการ เปรียบเทียบแผนประกันภัย ทั้งรูปแบบความคุ้มครอง และราคาค่าเบี้ยประกัน เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับการประกันภัยที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด

แผนประกันโดรน
ขั้นตอนที่ 3 ในการซื้อประกันโดรน

ขั้นตอนที่ 3: เปรียบเทียบแผนประกัน พร้อมเลือกความคุ้มครอง ประกันโดรน

จากนั้น หน้าต่างเว็บไซต์จำนำคุณเข้าสู่หน้า เปรียบเทียบตัวเลือกแผนประกัน ซึ่งจะแสดงความคุ้มครองและราคาค่าเบี้ยประกันที่ตรงกับความต้องการของคุณ ในแพลตฟอร์มนี้ masii มีตัวเลือกของหลักการความคุ้มครองมากมายให้คุณได้เลือกพิจารณา ได้แก่

 • ความคุ้มครองความรับผิด: การป้องกันการเรียกร้องของบุคคลที่สามสำหรับการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดจากโดรนของคุณ
 • ความคุ้มครองตัวถัง: การคุ้มครองตัวโดรนของคุณ ครอบคลุมการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหาย
 • ความคุ้มครองการโจรกรรมและการสูญหาย: ปกป้องโดรนของคุณจากการโจรกรรมหรือการสูญเสียทั้งหมด

masii ยังมีฟีเจอร์ให้คุณได้ เปรียบเทียบประกันโดรน ได้เพิ่มเติมอีก เพื่อให้คุณได้พิจารณาการใช้โดรน หลักการความคุ้มครองของแบบประกัน รวมถึงงบประมาณที่คุณต้องการ เมื่อเลือกตัวเลือกความคุ้มครองที ครอบคลุม และตรงใจ ก็สามารถกด “ สมัคร ” ได้ทันที

*** ดูราคาค่าเบี้ยประกัน แพ็คเกจ ประกันโดรน ราคาดี พร้อมรายละเอียดความคุ้มครอง เพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่!

เบี้ยประกันโดรน
ขั้นตอนที่ 4 ในการซื้อประกันโดรน

ขั้นตอนที่ 4: กรอกข้อมูลและรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับโดรน ผู้เอาประกันภัย และข้อมูลผู้ใช้โดรน

เมื่อกดที่ปุ่ม “ สมัครแล้ว ” หน้าต่างเว็บไซต์จะแสดงหน้าสรุปความคุ้มครองของแผนประกันโดรนที่คุณเลือก พร้อมราคาค่าเบี้ยประกันภัย และถัดมาจะเป็นขั้นตอนการ กรอกข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการทำประกันภัยโดรน

เมื่อกรอกข้อมูลในหมวด ผู้เอาประกันภัย / ข้อมูล นักบินโดรน / และรายละเอียดเกี่ยวกับ ตัวเครื่องโดรน พร้อมอัปโหลด รูปถ่ายโดรน เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถ กด “ ตกลง ” ได้เลยครับ ทางเจ้าหน้าที่ของ masii จะใช้เวลาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามความต้องการและงบประมาณของคุณ โดยเร็วที่สุด!

กรอกข้อมูลซื้อประกันภัยโดรน

กรอกข้อมูลซื้อประกันภัยโดรน
ขั้นตอนที่ 5 ในการซื้อประกันโดรน : กรอกข้อมูลซื้อประกันภัยโดรน

ขั้นตอนที่ 5: รับอีเมล ยืนยันการซื้อ ประกันโดรน และ โอนเงิน เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยโดรน

เมื่อคุณพอใจกับราคาแล้ว การดำเนินการซื้อ ประกันโดรน ในขั้นต่อไปนั้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ( ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง ) จะติดต่อกลับ พร้อมแจ้งรายละเอียดการโอนค่าเบี้ยประกันภัยทางอีเมลที่คุณแจ้งไว้ ในขั้นตอนการกรอกใบสมัคร โดยกระบวนการนี้ จะเป็นไปด้วยความรวดเร็วและปลอดภัย ทำให้คุณอุ่นใจได้ทันที

สนใจทำ ประกันโดรน 

เปรียบเทียบแผนประกันโดรนที่โดนใจคุณ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สมัคร ประกันโดรน ต่อประกันโดรน รวมถึง ซื้อประกันอุบัติเหตุ สำหรับผู้บังคับโดรน ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอย่างที่คิด สามารถซื้อออนไลน์ได้ง่ายที่ masii คลิกเลย ที่นี่ หรือหากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประกันโดรน การขึ้นทะเบียนโดรน สามารถสอบถามได้ที่ 02 710 3100 หรือ 06 3323 1640 รวมถึง Line @masii 

อ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประกันโดรน

_________________________

Please become Masii Fan

Facebook: https://lnkd.in/gFFh8mh

Website: www.masii.co.th

Blog: https://masii.co.th/blog

Line: @masii

Tel: 02 710 3100 

Youtube: https://lnkd.in/gbQf9eh

Instagram: https://lnkd.in/ga4j5ri

Twitter: twitter.com/MasiiGroup

#DJI #BIGCamera #Phantom

#โดรน #บินโดรน #อากาศยานไร้คนขับ

#โดรนเกษตร #ประกันภัยโดรน #ประกันโดรน

#เปรียบเทียบประกันโดรน #ลงทะเบียนโดรน

#กสทช #CAAT #masii #มาสิ #ครบง่ายสะดวก